Vanskelig utspill?

Du sitter vest med hånden under, og hører på følgende meldingsforløp:

spar 7 6
hjerter E 10 8 7 3
ruter E D 10 9 6
klÝver 6

vest
nord
Ýst
syd
     

1 hjerter pass pass
pass 3 nt pass
pass pass xx
pass pass pass  

Nå angrer du kanskje på doblingen? Men hva spiller du ut?

Det er ikke godt å si hva som er rett. Men det virker som om nord har hjerter bak deg, så kanskje bør du ikke spille ut den fargen? Hvis nord har kløvertilpasning, og syd har singelton ruter, må det kanskje tas et stikk i utspillet før nords ruter forsvinner på syds sparfarge? Men har nord begge de røde kongene, og du bommer syds singelton, kan utspill av et ess være fatalt. Hva har du mest tro på?

Ved bordet prøvde vest hjerter ess, og det var ikke heldig når kortene var slik:

 

spar

3  
hjerter K D kn 9 2
ruter K 4 2
klÝver 10 9 5 2
spar 7 6

spar

10 9 8 5 4 2
hjerter E 10 8 7 3 hjerter 6 5 4
ruter E D 10 9 6 ruter kn 8 7 3
klÝver 6 klÝver -
 

spar

E K D kn  
hjerter -
ruter 5
klÝver E K D kn 8 7 4 3

Hadde du klart den?

Hilsen Trond