Ukens spill kommer helt fra Australia, der Summer Festival of Canberra ble spilt i januar. Klarer du å kopiere Linda Sterns resonnement på denne hånden:


Hvordan få makker inn?

       
   
   
   
spar 7 5
   
hjerter E K kn 9 6 5 2    
ruter D 8 5 3    
kløver -    
       
   
   
   


vest
nord
øst
syd
Stern
Khan
Lambardi

Del'Monte

       
 
 


Linda Stern så anså ikke sjansene for å bete 6 spar som særlig store. Med dobbelton spar hadde neppe hun og makker noen overraskelse å komme med i trumf. Og at mer enn én hjerterhonnør skulle gi stikk, var å tro på julenissen. Hadde bare kontrakten vært på nords hånd, kunne Linda plukket fram en Lightner-dobling, men nå måtte hun se langt etter kløverstjelingen. Eller?

Linda syntes den største betemuligheten måtte være å finne makkeren sin med hjerter dame! Ved å underspille ess-konge i hjerter ville makker, hvis han kom inn på hjerter dame i stikk én, forstå at hun ønsket en stjeling. Som tenkt så gjort. Like etterpå lå hjerter 2 (4. høyeste utspill!) på bordet.

 

spar

D kn 10 3  
hjerter 4 3
ruter K kn 2
kløver K kn 7 2
spar 7 5

spar

9 2
hjerter E K kn 9 6 5 2 hjerter D 8 7
ruter D 8 5 3 ruter 10 9 6 4
kløver - kløver

9 6 5 3

 

spar

E K 8 6 4  
hjerter 10
ruter E 7
kløver E D 10 8 4


Pablo Lambardi fra Argentina hadde ingen problemer med å skifte til kløver i stikk to. Allerede før Linda fikk trumfet kløverreturen, pakket spillefører, Ishmael Del'Monte, sammen kortene og gratulerte motstanderne sine!

Hilsen Boye