Under Icelandair Open i midten av februar var det liten suksess for de norske farger. Den beste norske plasseringen i par stod Erik Sælensminde for, med femteplass sammen med Andrew McIntosh fra England. I lagturneringen gjorde Fuglur & filur (Bjørn Inge Hanssen, Karl Christian Baumann, Marianne Harding, Ann-Karin Fuglestad, Bjørnar Halderaker og Odin Svendsen) det skarpest med en sjuendeplass.

Når det gikk dårlig på resultatlisten, måtte undertegnede nøye seg med å glede seg over enkeltspill. I lagturneringen fikk jeg opp en artig sluttposisjon:


Skvist i tre farger!

 

spar

7 4 3  
hjerter kn 7 6 4
ruter 9 5 2
kløver D 10 9
   
   
       
       
       
 

spar

K kn 8  
hjerter K 8
ruter E D kn 4
kløver

E K kn 7vest
nord
øst
syd

Erik
Sælensminde
 

Boye
Brogeland

       
 
 


Vest spiller ut spar dame som går til din konge. Med to kløverinntak i bordet til å ta ruterfinessen ser jo dette lyst ut. Aggressive islendinger har imidlertid en overraskelse på lur: Når du tar ruterfinessen etter å ha spilt kløver sju til tieren, stikker vest med kongen og fortsetter sparangrepet. Øst vinner med esset og setter opp to sparstikk med en tredje sparrunde til din knekt, vest saker en kløver. Hvilke muligheter ser du nå for ni stikk?

Med seks stikk i de svarte fargene, trenger du kun tre i de røde. De skaffer du deg i ruter med 3-3 sits eller tieren dobbel. På ruter ess skjer intet spennende. Tenker du å utløse spenningen raskt ved å ta for ruter knekt også?

For noen år siden presenterte Patrick Jourdain fra Wales sitt Bols-tips, som var noe slikt som: Når du ikke har noe annet fornuftig å gjøre i 3 grand, innkasser ståstikkene dine! Ofte settes motparten under press! Det rådet er det ingen grunn til ikke å følge på spillet ovenfor, og på andre kløverrunde saker øst en hjerter. På de to siste kløverhonnørene kvitter øst seg med hjerter dame og en spar. Har du oversikten?

Jeg håper du ikke spilte på 3-3 i ruter lenger, for da gikk du bet. Øst har jo blitt sønderskvist, og måtte kaste fra seg en stående spar. Du kan ganske enkelt spille en hjerter til knekten, og mer enn to sparstikk, ett hjerterstikk og ett ruterstikk kan ikke motparten få. På den trettende sparen saker du ruter fire, og hånden din står!

Du har sikkert regnet deg fram til at hele sitsen var slik:

 

spar

7 4 3  
hjerter kn 7 6 4
ruter 9 5 2
kløver D 10 9
spar D 9

spar

E 10 6 5 2
hjerter 10 9 5 2 hjerter E D 3
ruter K 6 ruter 10 8 7 3
kløver 8 6 5 3 2 kløver

4

 

spar

K kn 8  
hjerter K 8
ruter E D kn 4
kløver

E K kn 7

Morsom variant, ikke sant?

Hilsen Boye