Før påske var undertegnede i Dallas for å spille Spring Nationals. Det multinasjonale laget vårt (Rita Shugart (USA), Boye Brogeland (Norge), Ishmael Del'Monte (Australia), George Mittelman (Canada) og Tadashi Teramoto (Japan)) var ikke levnet de store sjansene (seedet som nummer 18 av 72 lag). Vi overrasket imidlertid både oss selv og andre ved å snike oss videre fra den ene runden etter den andre.

Kvartfinalen ble en kraftprøve som varte til 02.30 om natten! Årsaken var en appell fra tredje sesjon som måtte behandles før den fjerde sesjonen kunne begynne. Som om ikke det var nok at spillingen ble to-tre timer forsinket, tapte vi 20 IMP på appellkomiteens avgjørelse! Da kan jeg love deg at det var ekstra deilig å dra i land seieren med fire IMP!

I semifinalen møtte vi lag Welland (Roy Welland, Björn Fallenius, Chip Martel, Lew Stansby, Cecary Balicki og Adam Zmudzinski). Etter 48 av 64 spill ledet vi med 32 IMP, blant annet takket være denne spilleføringen:


Sushi for viderekomne!


 

spar

D 6 2  
hjerter 6
ruter E 7 6 5 3
kløver kn 10 9 2
spar 10 7

spar

E kn 9 8 5 3
hjerter 10 9 8 5 4 2 hjerter D
ruter K 8 ruter kn 9 4 2
kløver E 6 3 kløver

D 7

 

spar

K 4  
hjerter E K kn 7 3
ruter D 10
kløver

K 8 5 4


vest
nord
øst
syd
Cecary
Balicki
Ishmael
Del'Monte
Adam
Zmudzinski

Tadashi
Teramoto

       
  ¹
     

1) Multi; svake 2 i en major

Balicki spilte ut spar 10. Hva ville du gjort om du var i Teramotos sko?

Dette ser jo ikke lovende ut, men Teramoto gjorde det eneste rette da han dukket spar 10 både på bordet og hånden! Neste spar gikk til Zmudzinskis ess, og han kunne nå ha forseglet kontraktens skjebne ved å skifte til hjerter. En tredje runde spar, syd og vest saket en hjerter, ga imidlertid et vitalt inntak til bordet.

Teramoto fortsatte med kløver knekt, som seilte rundt til Balickis ess. Polakken skiftet til hjerter til damen og esset. En ny kløverfinesse ville sikre åtte stikk, men Teramoto hadde ikke råd til å bruke opp ruterinntaket i bordet til dette formålet. For å vinne kontrakten, var han avhengig av damen dobbel i kløver hos øst. Derfor la han ned kløver konge og avblokkerte tieren i bordet. Damen falt som bestilt, og situasjonen var denne:


 

spar

-  
hjerter -
ruter E 7 6 5 3
kløver 9 2
spar -

spar

kn 9 8
hjerter 10 8 5 4 hjerter -
ruter K 8 ruter kn 9 4 2
kløver 6 kløver

-

 

spar

-  
hjerter K kn 7
ruter D 10
kløver

8 5


Kløver til nieren fulgt av kløver til åtteren tok knekken på Balicki i vest. Saket han en hjerter, ville han bli innspilt, mens ruteravkast ville gi det niende stikket på ruter dame. En utsøkt spilleføring fra begynnelse til slutt av Tadashi Teramoto!

Dessverre holdt det ikke helt inn for Shugart, som etter en svak sistesesjon tapte semifinalen med fem fattige IMP. Wellands finalemotstander var det nykomponerte laget Chang (Fred Chang, Seymon Deutsch, Gunnar Hallberg, Jack Zhao og Fu Zhong) med spillere fra Kina, Sverige og USA. Mot alle odds var det 44. seedete Chang som tok en meget populær seier i årets Vanderbilt, 112 mot 96 IMP.

Resultater og bulletiner fra Spring Nationals i Dallas finner du her.

Hilsen Boye