Bridge og golf er for mange en populær kombinasjon. 25.-27. august i år avholdes den andre Baltic Cup (åpent for allle nasjoner omkring Østersjøen, inklusiv Norge) på Bornholm i Danmark. Golfen foregår på Rø Golfbaner, mens bridgen spilles på Nordlandshallens cafeteria. Mer informasjon om dette arrangementet finner du på denne nettsiden.

Primus motor for den nevnte bridge- og golfturnering er danske Svend Novrup. Han har sendt oss dette flotte spillet av golflegenden Arnold Palmer:


Arnie's eagle!

Mange av verdens beste golfspillere slapper av med et slag bridge. I 1970 ble én av historiens beste spilleføringer av en profesjonell golfer utført i Orlando, USA:


 

spar

D  
hjerter E D kn 9 8 3
ruter D kn 8
kløver D 8 2
spar 8 5 3 2

spar

9 7 4
hjerter K 6 2 hjerter 10 5 4
ruter K 6 3 2 ruter 9 7 5
kløver 7 6 kløver

10 5 4 3

 

spar

E K kn 10 6  
hjerter 7
ruter E 10 4
kløver

E K kn 9


vest
nord
øst
syd

Arnold
Palmer

       
     
!!
 


Arnold Palmer hadde 11 stikk fra taket. Hvis det var par, måtte Arnie klare en eagle. Han var en stor psykolog, og det hjalp ham da vest nølte før sin siste pass. Palmer satte ham derfor på begge kongene som manglet, og en ruterfinesse ville dermed være fåfengt.

Arnie hadde neppe noe i mot å utføre et flott bridge coup, så han stakk vests kløverutspill, trakk ruter ess (Vienna Coup) og innkasserte ytterligere åtte stikk i de svarte fargene. Før det siste var situasjonen:

 

spar

-  
hjerter E D kn
ruter D
kløver -
spar -

spar

-
hjerter K 6 2 hjerter 10 5
ruter K ruter 9 7
kløver - kløver

-

 

spar

10  
hjerter 7
ruter 10 4
kløver

-

Spar 10 skviste vest, som saket hjerter 2. Arnie la ruter dame fra bordet og tok resten etter finesse på hjerter dame.

Hans fornemmelse var altså riktig, og han hadde mot til å spille på den, selv om han risikerte å måtte stå til rette for makker etterpå. Kjennetegnet på en dyktig spiller!

Golf- og bridgehilsen fra
Svend Novrup, Danmark