Ricaprisen deles ut i lag- og parfinalen til det beste innrapporterte spillet eller meldingsforløpet. I årets flotte finale i NM for klubber var det Jon-Egil Furunes og Christian Vennerød som stakk av med de to Parker-pennene som tilfaller henholdsvis spiller og journalist:


Tango med Turbo
Av Christian Vennerød

 

spar

D 9 7 5  
hjerter 9 8 5 4
ruter 10
kløver E K 6 4
spar kn 6

spar

K 10 3
hjerter 10 7 hjerter D kn 6 3
ruter E K D 7 3 ruter 6 5 4 2
kløver kn 8 3 2 kløver

10 7

 

spar

E 8 4 2  
hjerter E K 2
ruter kn 9 8
kløver

D 9 5Mot Flekkefjord var Jon-Egil ”Turbo” Furunes kommet i 4 spar på Syds hånd etter meldingsforløpet under.


vest
nord
øst
syd
Svein
Skarpenes
Per-Erik
Austberg
Geir
Austad

Jon-Egil
Furunes

       
   
¹ ²
 

1) Invitt til 4 spar
2) Benektet ruterhonnør ved ikke å doble


Du kan jo prøve å snelle hjem kontrakten med åpne kort etter at Vest spilte ut ruter ess og skiftet til hjerter ti. Øst la hjerter tre, som viste styrke i hjerter.

Problemet er at du ser ut til å ha to trumftapere, én hjertertaper og én rutertaper. Dette forutsetter at du får stjålet to rutere i bordet. Hvis du spiller trumfen rett etter nesa, vil du vel spille esset og en liten mot bordet. Men selv om Vest skulle gå opp med kongen, hjelper ikke det. For du har ikke råd til å trumfe ruter etterpå med damen. Derfor må du eventuelt gjøre som Boye Brogeland i det andre rommet og åpne trumfen med liten fra hånden og gå opp med damen.

Men har Vest spar konge? Turbo leste sitsen perfekt ved at han mente mye tydet på at spar konge satt hos Øst. Svein Skarpenes i Vest hadde jo topphonnørene i ruter etter meldingsforløpet, og Geir Austad i Øst burde da ha spar konge for sitt løft til 2 ruter. Turbo spilte som om det var med åpne kort.

Han benyttet seg av en teknikk som var ukjent i bridgelitteraturen inntil 1974. Da dukket nemlig den brasilianske superstjernen Gabriel Chagas opp med en artikkel om intra-finessen. Chagas har vunnet både Bridge-OL, VM i par og VM for lag, samt det Syd-amerikanske mesterskapet for lag mer enn tyve ganger. Hans artikkel definerte en spillemåte som noen få kanskje hadde sett i øyeblikk av klarhet ved bordet, men intra-finessen (som skal skrives med bindestrek ifølge Chagas) inngikk ikke i noen lærebok før for 30 år siden.

Turbo behersker imidlertid moderne teknikk, og så at dette var øyeblikket for noen brasilianske spesialsteg i trumf. Vel inne på hjerter ess trakk han en liten trumf. Da sekseren kom på uten tenkepause, følte han seg enda sikrere på sin plan. Hvorfor skulle Vest legge sekseren, hvis han kunne lagt treeren?!

Det var tid for Tango Turbo: Nieren ble brukt i bordet (intra-finessen). Øst måtte på med tieren, og vendte i hjerter. Men Turbo gikk inn på bordet i kløver og fullførte elegant med å trekke spardamen fra bordet. Kongen måtte på, og nå stupte knekten fra Vest. Vips hadde Turbo bare én trumftaper! +620.