Summer Nationals
spilles i Chicago fra 13. til 23. juli. I den innledende von Zedtwitz Life Master Pairs, hvor det deltok cirka 350 par, var det Bart Bramley og Björn Fallenius som gikk til topps. Hver for seg har de vunnet mange amerikanske mesterskap, men dette var deres første opptreden sammen. En bra debut!

To norske par forsøkte seg også for første gang sammen; Fred Arne Moen - Jon Sveindal og Erik Sælensminde - Per-Erik Austberg. Begge kom seg til finalefeltet på 102 par, men havnet litt under middels. Beste norske prestasjon sto Boye Brogeland for sammen med sin australske makker Ishmael Del'Monte. De ledet turneringen etter tre av seks sesjoner, og havnet til slutt på 9. plass. Her viser nevnte Del'Monte fin teknikk:


Uttelt og innspilt!

 

E kn 8 4 2  
kn
E D 10 7 4
K 6
10 5

K D 3
K D 9 8 7 4 3 2
9 5 2 kn 3
D 8 5

E kn 10 9 4

 

9 7 6  
E 10 6 5
K 8 6

7 3 2Boye
Brogeland


Ishmael
Del'Monte

       
    ¹

²

3
 

¹ 12-14 hp
² Overføring
3 Minst 5-5 i spar og en minor


Etter vests utspill av hjerter konge var plasseringen av de fleste honnørkortene avslørt. Hvordan ville du gått fram for å få tak i ti stikk?

Ishmael Del'Monte stakk med hjerter ess og seilte spar 6 rundt til østs konge. Øst fortsatte med en hjerter som ble stjålet i bordet. Del'Monte la ned spar ess fra bordet, som ville fått med seg konge-dame blokk i øst. Da damen ikke viste seg, lå alt til rette for et innspill av øst. Ser du varianten?

Det avgjørende er å få trumfet bort østs frikort; den tredje hjerteren. Du kan imidlertid ikke vite om øst har dobbelton hjerter, så en ruter til kongen og påfølgende hjerterstjeling kan gå galt. Ved å spille ruter først slippe du å ta stilling til hvor mange hjerter øst har.

Del'Monte spilte fire ganger ruter med kløveravkast på hånden. Øst kan ikke tjene noe på å trumfe med spar dame - da får Del'Monte stjålet en kløvertaper på hånden. Den femte stående ruteren stjal Del'Monte med spar 9, trumfet en tredje hjerter og fortsatte med spar knekt fra bordet. Øst satt igjen med ess-knekt i kløver, og måtte gi blindemann det siste stikket på kløver konge.

Hilsen Boye