Avslørt i Arbeiderblad

Sperremeldinger gjør det nesten alltid vanskeligere for motparten, men noen ganger kan det være det som gir det avgjørende clue'et til spillefører. I dette spillet fikk Russerne nesten to tredjedeler av alle sine imp i kampen mot Norge:

 

spar

E K 9 4 3  
hjerter K D kn 10 6
ruter E 6
kløver 9
spar 7

spar

kn 6 5 2
hjerter 9 7 4 hjerter 8 2
ruter kn 10 9 7 5 3 ruter 4 2
kløver K 7 6 kløver

E D 8 5 4

 

spar

D 10 8  
hjerter E 5 3
ruter K D 8
kløver

kn 10 3 2


vest
nord
øst
syd

Helgemo

Matushko
Helness

Khokhlov

       
   
 

Tundal-Ekren fikk melde helt i fred, og på grunn av relésekvenser fikk de kontrakten på syd sin hånd. Aktuelt er det klart bedre å ha kontrakten på syds hånd, for skal 6 spar beites må vest finne kløver ut fra kongen. Tundal hadde en umulig oppgave i å finne sparen uten noen indikasjoner fra meldinger eller motspill. -100.

Tor spilte ut kløver ess og fortsatte i kløver. Spillefører er nå nede på bare fire trumf. Matushko la ned spar ess, og spilte tilsynelatende lekende lett en spar til 10'eren.

Russerne vant 17 imp på spillet, men Norge vant likevel kampen 46-26, eller 19-11.

Hilsen Marianne