Per Tjelmeland har rapportert dette fine spillet fra Topbridge:


Spikeren i makkerkista!

 

spar

K 9 2  
hjerter kn 10 5
ruter kn 9 8 4
kløver E D 9
spar E 4 3

spar

kn 10 6
hjerter 8 4 3 hjerter 8 7
ruter 3 ruter D10 6 5 2
kløver K 8 5 4 3 2 kløver

kn 10 7

 

spar

D 8 7 5  
hjerter E K D 6 2
ruter E K 7
kløver 6


Med ukjent makker gikk meldingsforløpet nokså rett frem:

vest
nord
øst
syd


 


     
 

Vest spilte ut sin single ruter 3, som gikk til knekten, damen og esset. Deretter ble trumfen trukket i 3 runder, med ess, konge og liten til knekten. Så fulgte en ruter til kutt med 7'eren. Innmeldingen i kløver tydet på at den kappen ville gå, og etter en vellykket kløverfinesse innkasserte Per kløver ess og spilte spar til damen. En våken vestspiller kan nå spare makker fra å bli skvist ved å fortsette i spar, men da han fortsatte i kløver kunne øst bare trøste seg med at det blir ny makker i neste spill:

Stillingen var blitt denne:

 

spar

K 9  
hjerter -
ruter 9 8
kløver 9
spar 4 3

spar

kn 10
hjerter - hjerter -
ruter - ruter 10 6
kløver K 8 5 kløver

kn

 

spar

8 7  
hjerter D 6
ruter K
kløver -

Kløver konge ble stjålet på hånda, og så fulgte den siste hjerteren med sparsak i bordet. Om øst saker en ruter, innkasseres ruter konge og bordet står. Saker han en spar, spilles spar til kongen og deretter hjem igjen på ruter konge til hånda står.

Hilsen Marianne


Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!