Hvem har ikke fra tid til annen vurdert å repetere et kapittel eller to fra nybegynnerboka for makker. Heldigvis vil da de fleste medspillere (som har tenkt å forbli i stillingen) bøye seg i støvet, be ydmykt om tilgivelse og love bot og bedring. Et unntak er GIB.

Hvem er så GIB? Noen av GIBs makkere vil påstå at GIB står for Gal i Barken, men er i virkeligheten forkortelsen for Ginsberg's Intelligent Bridge Player. Den er en bridgerobot med fantastiske analytiske evner, men dessverre ingen annen logisk sans. På BBO kan du spille bridge om penger på lag med en GIB-robot, mot en motstander som spiller med en annen GIB-robot. Fordelen med GIB er altså at du har en i mot deg. Ulempen er at du i tillegg er nødt til å ha en med på lag, som innimellom også spiller i mot deg. Så kampen står i stor grad om hvem som skjønner GIBs uransakelige programmering best. I dette spillet forholdt begge maskinene seg rolig, og lot menneskene ha hovedrollen:


Teknikk som GIB

 

spar

E kn  
hjerter D 7 5
ruter D 5 4 2
kløver 10 8 7 5
spar 7 6 5

spar

K 10 9 4 3
hjerter 10 6 hjerter E kn 4 3 2
ruter K kn 9 6 ruter 7
kløver D kn 3 2 kløver

9 4

 

spar

D 8 2  
hjerter K 9 8
ruter E 10 8 3
kløver E K 6

vest
nord
øst
syd
Ulv

GIB N

GIB E Hai


 


   
 


Ulven spilte ut hjerter 10. Dette så ut til å være fra 10x, og blindemanns dame ble stukket med esset, før GIB E fortsatte med ny hjerter til håndens 9'er. Haien står overfor et vanskelig valg i ruterfargen, men det løste seg fint da han spilte liten fra hånden og Ulven føk opp på esset. Sparskiftet gikk til knekten og kongen, og GIB E så ikke noe poeng i å sette opp hjerterfargen sin uten inntak, og fortsatte i spar. Så kommer det avgjørende trekket i spillet: Kløver til dukk!

Hadde vest vært helt på høyden ville han brutt skvisen ved å la første ruterrunde gå til damen i bordet. Da er kommunikasjonen mellom hendene brutt, han sparer seg selv for å bli skvist, henter inn ei beit og får $ inn på bok i stedet for å betale ut. Heldigvis spilte han med en makker som ikke synes det er så nøye hva makker bedriver!

Hvis du vil klikke deg igjennom spillet og se sluttposisjonen, kan du laste ned spillet her. Klikk på kolonnene ved spill 14 for å se spillet. Klikk på navnene til spillerne for å se/skjule kortene. For å kunne lese dokumentet må du ha lastet ned BridgeBaseOnline.

Hilsen Marianne


Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!