I dette spillet fra Farsund Open fikk 5 av 9 spillere i 3 grand hjem kontrakten. Det er flere måter å spille på, men om motparten har vært inne og meldt er det gode forutsetninger for å få hjem kontrakten:


8 stikk, ett i manko

spar

D 7 3
hjerter D 5 4 2
ruter E 9 8
kløver E 5 2

spar

E K 4
hjerter E 8 3
ruter 10 6 5 4
kløver K 10 6

vest
nord
øst
syd


 


   
     

Vest spilte ut hjerter 6, invitt. Vareopptellingen viser 7 sikre stikk, og med invittutspill i hjerter vil det nok være mulig å få stikk for hjerterdama også. Summen er åtte, og konklusjonen blir manko på ett stikk. Må motparten kalkulere med litt svinn denne gangen?

I første omgang er det rett å legge liten hjerter i bordet, i tilfelle øst har kongen singel. Hjerterdama får du tidsnok for, og det er ingen vits i å legge alle eggene i én kurv med en gang. Øst følger på med 10'eren, og esset vinner stikket.

Selv om det ikke virker særlig sannsynlig, all den tid han ikke spilte ut makkers farge, så koster det ingenting å sjekke om vest har singel honnør i ruter. Det vil i så tilfelle være den enkleste veien til ni stikk. Vest følger med 7'eren, og du kan bare konstatere at dette ikke blir noen søndagstur. Ruteren dukker du, og øst kommer inn og frir seg med spar 10 som du stikker på hånda.

Det er ikke så mye annet å finne på akkurat nå enn å spille en hjerter opp mot dama. Vest stikker med kongen og spiller en ny hjerter som du tar med dama. Øst har saket på begge hjerterene; spar 9 og en ruter.

Du har ikke flere stikk som på enkelt vis kan settes opp, og tankene bør da gå mot en skvis, et innspill eller en kombinasjon av de to. Om du skal greie å få det niende stikket, må øst komme under press. Skal det skje, må han enten ha både damen og knekten i kløver eller 5-5 i minor, slik at han er alene om minorstopperne. Aktuelt var sitsen denne:

 

spar

D 7 3  
hjerter D 5 4 2
ruter E 9 8
kløver E 5 2
spar kn 6 5 2

spar

10 9 8
hjerter K kn 9 7 6 hjerter 10
ruter 7 ruter K D kn 3 2
kløver 9 8 7 kløver

D kn 4 3

 

spar

E K 4  
hjerter E 8 3
ruter 10 6 5 4
kløver K 10 6

Foreløpig har du så mange tapere at det er like greit å gi vest hjerterstikkene sine, om han vil ha dem. En liten hjerter går fra bordet, øst saker en liten kløver, og du kvitter deg med en ruter. På siste hjerterrunde velger du å sake en kløver i bordet. Øst saker en ruter, og det samme gjør du. Situasjonen har blitt denne:

 

spar

D 7  
hjerter -
ruter E 9
kløver E 5
spar kn 6 2

spar

8
hjerter - hjerter -
ruter - ruter K D
kløver 9 8 7 kløver

D kn 4

 

spar

K 4  
hjerter -
ruter 10
kløver K 10 6

Vest skifter til kløver, og ifølge den opprinnelige planen går du opp på kløver ess og tar for de to sparstikkene dine. Øst kan ikke holde både kløveren og ruteren, og pakker sammen kortene sine.

Det finnes som kjent mange veier til Rom, og hvilken vei du velger avhenger av hva motparten kontrer med. Om vest ikke vil ha hjerterstikkene sine, kan du ta for sparstikkene og spille inn øst i stedet for å skvise ham. Tom Høiland, som vant turneringen overlegent med Vidar Kolnes, fikk sågar 10 stikk, sannsynligvis etter at motparten så hvor det bar og prøvde seg på noen lure (?) avkast.

Hilsen Marianne


Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!