Dette fartsfylte spillet ga muligheter for både spillefører og motspiller, men bare spillefører visste å benytte seg av sine. Spillet er sendt inn av Morten Olsen fra Krokstadelva:


Lyse opp veien

 

spar

8 7 3  
hjerter 5 4
ruter 10 7
kløver 10 9 7 6 5 3
spar E D 9 2

spar

kn 4
hjerter 2 hjerter E D 10 9 8
ruter E kn 8 6 2 ruter D 3
kløver D 8 4 kløver

E K kn 2

 

spar

K 10 6 5  
hjerter K kn 7 6 3
ruter K 9 5 4
kløver -

vest
nord
øst
syd
M. Olsen   siricamp  

   


 

.
Slagmarken var BBO, og en kan levende forestille seg at øst satt hjemme i godstolen, med pc'en på fanget og Lillebjørn Nilsen trallende i bakgrunnen: "For jeg gjetter kryssord med kulepenn og er stadig optimist." Hun hadde snappet opp at regelen om at man bør ha 32 honnørpoeng til sammen for slem, kun er veiledende. 17 tvilsomme honnørpoeng uten tilpass, mot en balansert 11-14-poenger, dempet ikke duften av slem.

Normalt vil syd med sin første dobling, som er opplysende, indikere de to umeldte fargene (kløver og spar) og styrke rett under åpning. Nord håpet at spar var riktig medisin, og spar 7 gikk til knekten, kongen og esset.

Spillefører spilte seg inn i bordet på kløver ess og dro ruter dame, som syd dukket (korrekt med Ekn108 hos vest). Ny ruter gikk til knekten, og spillefører tok sine tre kløverstikk. Allerede på den nest siste kløveren fikk syd alvorlige problemer. Han kunne ikke sake verken hjerter (har kvittet seg med to), ruter eller spar uten å gi bort kontrakten; sønderskvist i tre farger! Av alle onder valgte han å sake to spar. Spillefører saket en ruter på hånda og tok sine godspilte sparstikk. Igjen måtte syd velge mellom pest og kolera. Han valgte å sake seg ned til singel hjerter konge. Vest tok for ruter ess, og så at den fargen satt 4-2. Siden hjerter ess var det tolvte stikket, ble det ikke vanskelig å toppe ut hjerter konge for 13 stikk. Bedre oversikt over posisjonen får du her.

Det vil hjelpe syd litt (ett stikk) å dekke ruter dame, men vest kan sette opp fire ruterstikk siden 10'eren og 7'eren sitter dobbel hos nord. Alternativt kan vest vinne kontrakten på innspillsskvis. Da starter han med å dra kløveren til bånns etter å ha vunnet ruter konge med esset. Syd kan ikke gi opp ruteren siden spillefører da kan sette opp sitt tolvte stikk der (inkludert en sparkapp), han kan ikke kaste mer enn tre hjerter, og er tvunget til å gi slipp på en spar. Så kapper spillefører sparen og tar sine to siste sparstikk. Syd blir tvunget til å slippe en ruter for ikke å sette opp hjerteren. Etter at spillefører har tatt for ruter knekt, blir syd satt inn på ruter 9 og må spille hjerter opp i kapp.

Finnes det ikke noe forsvar? Jo, spillefører kan få ødelagt kommunikasjonen allerede i første stikk! Nord må treffe utspillet av en liten hjerter. Da er det ikke lenger overganger til bordet etter at kløveren er tatt. Er det mulig å greie? Ja, i hvert fall om en har hørt om en mann som het Theodore Lightner, opphavsmannen til Lightner-doblingen. Han oppfant konvensjonen at dobling av en kontrakt på høyt nivå, gjerne en slem, ber om et unormalt utspill. Og hva er mer unormalt enn å spille motpartens farge ut? En Lightner-dobling ber ofte makker spille ut bordets først meldte farge. Med hjerter ut er kommunikasjonen til skvisen brutt, og vest må gå minst én beit.

Einar Waade har på hjemmesiden til Lillestrømsystemet laget en oversikt over hva ulike doblinger innebærer, og når de brukes.

Hilsen Marianne

Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!