Første helg i 1. divisjon ble spilt i helga. Resultatlisten er preget av at alle har slått alle. Oslo 1, med Per Løwe, Harald Nordby, Arve Farstad, Jan Mikkelsen, Øyvind Ludvigsen og Runar Lillevik har en liten ledelse, men blir jaget av tre lag på tredelt andreplass, bare 3 vinnerpoeng bak. Midt-Trøndelag 2 sliter, men ellers ligger lagene hakk i hæl bak teten, og før andre helg er det helt åpent.


Feil kontrakt, rett spilt

spar

D 8 6 2
hjerter kn
ruter kn 8 7 4 3
kløver E 6 4

spar

E K 9 5
hjerter E D 10 9 5 4 3
ruter -
kløver 8 2

vest
nord
øst
syd
Rolf Olsen
Terje
Lie
Per
Grime

Espen Kvam

   
 

Utspill: Ruter dame

For å kunne rokke 4 hjerter skal det sitte ekstremt surt, men oppdraget fra makker er ikke 4 hjerter, men å spille hjem 4 spar. Hvordan griper du oppgaven fatt?


Med ruter ut er bordet allerede blitt ubehagelig kort i trumf, og det er blitt vanskelig å få nyttegjort hjerteren. Etter meldingsforløpet og utspillet ser det ut til at øst er kort i minst én av majorfargene.

Det finnes sikkert flere spilleplaner, men la oss nyte Terje Lies løsning: Han trumfet ruterutspillet i bordet, la ned hjerter ess og slapp hjerter dame rundt til østs spar 3 med kløveravkast på hånda. Øst skiftet til kløver som spillefører vant på hånden. Så fulgte en spar til bordets ess, og Terje observerte at øst saket en kløver. Øst hadde altså to singletoner opprinnelig, i spar og hjerter. Med fordelingen så godt som tegnet var det bare å kutte opp hjerterkongen mot trumf, stjele seg inn i bordet og ta for det godspilte hjerterstikket. Syv stikk er vel i havn, og i bordet ligger tre godspilte hjerter sammen med spar konge og to kløver. På hånda gjenstår D8 i spar og fire minorkort. Når stående hjerter blir spilt fra bordet er vest er sjanseløs: Han er tvunget til å stjele for at ikke ti stikk skal serveres på et sølvfat, og kan ikke stjele lavt. Følgelig stjeler han høyt, og spillefører stjeler over. En ruter går til stjeling med spar konge, og spillefører vinner på spar 8 en passent når han spiller nok en stående hjerter fra bordet.

Hele spillet:

 

spar

D 8 6 2  
hjerter kn
ruter kn 8 7 4 3
kløver E 6 4
spar kn 10 7 4

spar

3
hjerter K 7 6 2 hjerter 8
ruter E 10 6 2 ruter K D 9 5
kløver K kløver D kn 10 9 7 5 3
 

spar

E K 9 5  
hjerter E D 10 9 5 4 3
ruter -
kløver 8 2


I det andre rommet hadde øst åpnet i 3 kløver, og syd hadde meldt det praktiske budet 4 hjerter for enkel hjemgang. Hva som er best, å sperre på direkten eller å vente, kommer an på hvem du spiller mot og hvordan motpartens kort ser ut. I dette tilfellet skapte det mest trøbbel for fienden å vente, men som seg hør og bør i landets øverste divisjon kontret de kjapt og godt. Om du vil se sluttposisjonen mer nøye, gå inn på spill 14 i åpent rom.

Hilsen Marianne

Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!