Dette spillet er sendt inn av Bridge i Norges eneste finske abonnent, Kenneth Simonsen. Spillet er fra Finsk Cup, og vunnet spill ville sikret avansement til neste runde:


Sovemedisin


 

spar

K D 8 7 2  
hjerter K 10 7
ruter K 5
kløver E D 3
spar kn 9 6 5 3

spar

10
hjerter D 8 6 hjerter kn 9 5 3 2
ruter D 10 9 8 ruter E 7 4 3
kløver 10 kløver 8 4 2
 

spar

E 4  
hjerter E 4
ruter kn 6 2
kløver K kn 9 7 6 5

Kontrakten var 6 kløver ved begge bord, og utspillet var også det samme: En liten spar. Nord hadde meldt spar, så om vest hadde hatt ruter ess ville han kanskje spilt mer aktivt ut. Med andre ord er det mye som taler for at ruter ess sitter feil.

Etter å ha tatt ut trumfen går man tilbake til sparen, og det viser seg at utspiller hadde fem av slaget. Så stjeler man en spar, og spiller en runde trumf med ruteravkast i bordet. Situasjonen er nå blitt denne

 

spar

8  
hjerter K 10 7
ruter K
kløver -
spar kn

spar

-
hjerter D 8 hjerter kn 9 5
ruter D 10 ruter E 7
kløver - kløver -
 

spar

-  
hjerter E 4
ruter kn 6
kløver 5

På den siste trumfen får vest problemer. Saker han spar, gir han bort det tolvte stikket uten motstand. Saker han en ruter, kan ruter knekt godspilles. Altså må han ofre en hjerter. Sparen i bordet har nå gjort sin nytte og kan kastes. Øst må holde hjerteren, så han saker en ruter. På hjerter ess faller hjerter dame, og ettersom øst er blitt tvunget til å single ruteresset kan han spilles inn på dette, hvoretter han må spille hjerter opp i bordets kutt. Elegant!

"Hade jag spelat så, så hade jag kunnat sova under nätterna de påföljande veckorna. I stället valde jag fantasilöst att spela ruter mot kungen, och öst säkrade sin nattsömn genom att blixtsnabbt returnera en ruter. En bet och likabricka."

Hilsen Marianne

Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!