Dette spillet dukket opp i den danske klubben Young Sharks. Klubbens formål er "Å samle "gode" og hyggelige bridgespillere til regelmæssige spilleaftener, hvor såvel sportslige som sociale forhold skal tilgodeses". Om haien kan leses: "Få levende vesener skaper slik frykt i oss som haien (...) Det kalde blikket og den kraftige halen som driver den torpedo-formede kroppen mot sitt bytte (...) Det er noe overlegent, majestetisk over haien der den glir gjennom vannet".

Slik kan det gå om du kommer ut for en sulten gjest i Young Sharks:


Young Shark

 

spar

E K 9 5 2  
hjerter K 2
ruter E 7 6 5 3
kløver 3
spar kn 10 8 4 3

spar

7 6
hjerter D 10 3 hjerter 9 8 7 4
ruter kn 10 9 4 ruter 2
kløver 4 kløver D kn 8 7 6 5
 

spar

D  
hjerter E kn 6 5
ruter K D 2
kløver E K 10 9 2

vest
nord
øst
syd

 

Geo "Not so Young Shark" Tislevoll

     
     

Syd åpnet med 1 kløver og sa 2 hjerter - revers - over makkers 1 spar. Nord krevde med 3 ruter som var fjerde farge. Syds 3 grand viste ruterstopper, og nord avsluttet det hele med 6 grand.

Ruter knekt kom ut. Med jevn rutersits ville spillet handlet kun om overstikk, men siden den satt 4-1 var det bare elleve fra toppen. Hjerterfinessen går som du ser galt, men med slike gode farger som denne sparen og kløveren er det gode sjanser for å få til en skvis.

Utspillet stikkes av syd, og nok en ruterhonnør avslører sitsen. Ruter til esset og mer ruter godspiller den femte. Vest kommer inn, og spiller alt annet enn hjerter (som ville vært favør og gitt kontrakten på direkten). Syd tar av seg spar dame og de to kløverhonnørene. På andre runde kløver oppdages at øst er alene om den fargen. Så hjerter til kongen og spar ess og konge. Da avsløres det at vest er alene om sparholdet. Spørsmålet blir da, hvem kan holde hjerteren? Svar: Ingen! Når ruter 6 spilles er posisjonen denne:

 

spar

9  
hjerter 2
ruter 6
kløver -
spar kn

spar

-
hjerter D 10 hjerter 9 8
ruter - ruter -
kløver - kløver D
 

spar

-  
hjerter E kn
ruter -
kløver 10

På ruter 6 må øst holde kløver dame om syd ikke skal få for tieren, altså må øst ned på én hjerter. Syds kløver 10 har gjort sin misjon og kastes, og nå er det vest sin tur. Han må holde spar knekt om ikke nords nier skal gi stikk. Derfor må også vest ned på singel hjerter. Avslutningen blir hjerter til esset, og syd bekymrer seg ikke særlig for hvor damen befinner seg, den faller under esset uansett! Merk at den tosidige skvisen i denne sluttposisjonen ville fungert like godt om syds hjerter hadde vært toeren!

Hilsen Marianne

Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!