Ukens spill er sendt til oss av Thomas Nylund fra Rundhaug. En sen nattestime bakspilte han de tidligere juniorstjernene Christer Kristoffersen og Gunnar Harr på BBO:


Nattens konger!

 

spar

K D 8 7 6 4 3  
hjerter D 7
ruter 9
kløver D 7 3
spar -

spar

10 5 2
hjerter E 10 9 8 6 2 hjerter K 4
ruter E K 8 2 ruter D 10 7 6
kløver kn 8 5 kløver

E K 10 9

 

spar

E kn 9  
hjerter kn 5 3
ruter kn 5 4 3
kløver 6 4 2

vest
nord
øst
syd
Christer
Kristoffersen


Gunnar
Harr       
¹ ²
3
   

1) God hånd med kortfarge i spar
2) Cue-bid
3) Velg en slem ("pick a slam")

Nord hadde ikke mye å doble på, og fikk en blålapp i retur fra Gunnar Harr, som hadde stor tiltro til makkers spillestyrke. Christer Kristoffersen skuffet verken makkeren eller sine bakspillere:

Utspillet av spar konge ble stjålet på hånden. Ruter konge tok med seg ruter 9 fra nord og en liten fra syd. Christer regnte med at trumfen satt surt etter doblingen, og spilte nå tre ganger hjerter til stjeling med ruter 10. En spar ble trumfet med ruter 8, og kløver knekt seilte rundt. Tre nye kløverrunder fulgte, og syd måtte trumfe den trettende kløveren. Christer stjal over, og kastet bordets spartaper på stående hjerter i stikk elleve. Syd satt igjen med spar ess og knekten dobbel i ruter, og kunne bare få ett av de tre siste stikkene. 1380 fortjente poeng til junioreuropamesterne fra 1996 (Christer Kristoffersen) og 2000 (Gunnar Harr).

Hilsen Boye