Når enden er god

Innsendt av Olav Førde


Klubbkveldene pleier å være hyggelige. Særlig når man scorer godt og kan briske seg litt mellom rundene. Noen kvelder er det ikke fullt så hyggelig, og av og til har man bare lyst å få det overstått så fort som mulig.

Det hadde vært en sånn kveld. Når vi doblet, føk det hjem. Når vi tok i litt ekstra, satt trumfen 4-1. Og en stadig mer desperat makker hadde holdt oppvisning i originale (og kostbare) utspill.

Da kveldens siste spill kom på bordet, var vi mentalt sett allerede på vei hjem.

 

spar

9 6 3 2  
hjerter K 5 4
ruter 8 5 4 3 2
kløver kn
spar kn 7 5 4

spar

E 8
hjerter 10 6 3 hjerter D kn 7 2
ruter kn ruter K D 10 9
kløver 10 8 7 6 5 kløver 9 4 3
 

spar

K D 10  
hjerter E 9 8
ruter E 7 6
kløver E K D 2

3 grand var sluttkontrakt ved alle bord. Vest spilte ut en liten spar. Øst stakk og fortsatte fargen. En liten ruter gikk til vests knekt, men øst stakk over og fortsatte med kongen, som han fikk beholde. (Vests kløversak overrasket ingen, det hadde sittet sånn hele kvelden.) Nok en ruter måtte stikkes. Kløver til knekten, spar til hånden og resten av kløverstikkene. Før den siste så det slik ut:

 

spar

9  
hjerter K 5
ruter 8
kløver -
spar kn

spar

-
hjerter 10 6 3 hjerter D kn 7
ruter - ruter 10
kløver - kløver  
 

spar

-  
hjerter E 9 8
ruter -
kløver D

På kløver dame måtte vest kaste en hjerter. Da forsvant bordets spar, og også øst måtte kaste hjerter for å holde ruteren. Dermed kom det tiende stikket (og toppen) på hjerter ni. Er det ikke tosidig skvis det heter? Og er det ikke moro på klubbkveldene?

Olav Førde, Asker


En flott spilleføring, og en velfortjent topp. Men ser du hva øst kunne ha gjort for å forhindre dette? Om en antar at syd har vist en sterk grand (22-24 hp), så vil øst med litt kjapp hoderegning finne ut at makker ikke kan ha mye å fare med. Om han tenker ett skritt videre, så vil han skjønne at både han selv og makker vil bli svette om ørene når syd tar stikkene sine, om han ikke greier å klusse til spilleførers kommunikasjon mellom hendene. Så etter ruter dame bør han skifte til hjerter dame! Spillefører har ikke lenger tempoet til en skvis, og må nøye seg med ni stikk. I praksis vil syd vinne med hjerter ess og legge ned ruter ess, som ville sikret ti stikk med ruteren 3-2. Red.

Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne