Den er ikke farlig, bare man trår varlig...

Ukens spill er fra årets 2. divisjon. En liten overvekt av dem som var i 4 spar vant kontrakten, men spilte de på beste måte?

spar

kn 10
hjerter E 5 4
ruter kn 9 5 3 2
kløver D 8 3

spar

E 9 7 5 4 3 2
hjerter 8
ruter E D 7
kløver K 4

vest
nord
øst
sydVest spiller ut kløver knekt. Du legger liten i bordet, og stikker på hånden når øst dukker. Hvordan innleder du spilleføringen?

Av de mulige taperne (to i spar, én i ruter og én i kløver) må du prøve å kvitte deg med minst én. Isolert sett er dobbeltkutten beste behandling av sparen, men bare ett inntak i bordet gjør dette vanskelig å gjennomføre. For å holde flere muligheter åpne er det greit å innlede med spar ess, og øst bidrar med damen. To potensielle spartapere er redusert til en, og da er det bare å ta sine ti stikk. Eller...?

Har øst KD i spar spiller du hjem kontrakten med bind for øynene. Men om damen ikke har selskap trer et skummelt scenario fram: En østspiller med singel spar, som ikke hadde til å støtte hjerteren, må ha lang kløver. Og om kløveren sitter 2-6 hos motparten ligger veien åpen for en trumfhøyning. Hva blir ditt mottrekk?

 

spar

kn 10  
hjerter E 5 4
ruter kn 9 5 3 2
kløver D 8 3
spar K 8 6

spar

D
hjerter K 10 9 6 3 2 hjerter D kn 7
ruter 10 4 ruter K 8 6
kløver kn 5 kløver E 10 9 7 6 2
 

spar

E 9 7 5 4 3 2  
hjerter 8
ruter E D 7
kløver K 4

Spill hjerter til esset og en liten hjerter med kløveravkast på hånden! Øst er nå avskåret fra spillet, og du kan i ro og mak kan ta ut trumfen.

Om du ikke spilte på denne måten, men trakk spar ess og ny spar, kan du redde til corner ved å gjette rett i ruter i sluttposisjonen.

BIN etterlyser spill og artige historier fra klubbkveldene! Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne