Spill som svinger!

Boye Brogeland og Ishmael del'Monte vant IMP par under Nationals i USA i St. Louis i mars. Dette spillet fra finalesesjonen ville kostet seieren om det hadde blitt en bet:

 

spar

7  
hjerter 4
ruter D 9 8 7 6 3 2
kløver D 10 9 6
spar E kn 9 8 3 2

spar

D 6
hjerter E D kn 7 hjerter 10 9 8 6 5 3
ruter E ruter K kn 4
kløver 4 2 kløver E kn
 

spar

K 10 5 4  
hjerter K 2
ruter 10 5
kløver K 8 7 5 3

vest
nord
øst
syd
Boye Brogeland   Ishmael del'Monte  


 


1
2 2
3
2 2

1) En svært god hånd, ettersom 3 kløver og 3 ruter ville vist en god lett til 3 hjerter med verdier i den meldte minoren
2) Cuebid
3) Førstekontroll i kløver

Nord spilte ut kløver dame til bordets ess. Her er Boyes tanker om spillet::

Du har problemer med kommunikasjonen, og har dessverre ingen direkte inngang i bordet til å få kastet kløvertaperen etter å ha tatt for ruter ess. Hvordan skal da denne kontrakten spilles?

Hjerterkutten (kongen dobbel i syd) må være bedre sjanse enn å spille på kongen singel i nord, så det er én mulighet. I så tilfelle bør en spille en hjerter til damen i stedet for å seile hjerter 10, ettersom du mangler en direkte inngang i bordet om syd har kongen dobbel. Om syd skulle vise seg å ha kongen tredje i hjerter, blir du nødt til å spille deg fri i kløver og håpe at syd også har kongen i spar. Så lenge spar konge ikke er singleton, kan ikke syd gjøre noe - du får tatt begge majorfinessene (trumfen først i tilfelle syd har spar konge dobbel) og vinner tolv stik.

Hva med å kutte sparen på direkten? Vel, selv om det skulle fungere, har du ikke fått hjem kontrakten. Fordelen er at du får med deg kongen singel i hjerter, ulempen er at du går beit om en av motstanderne kan stjele andre runde spar, eller hvis syd har Kx i begge majorfargene, ettersom han da kan stjele over bordet på tredje sparrunde.

Aktuelt ville alle spilleplaner unntatt en hjerter til esset fungert, men jeg mener hjerter til damen i stikk to må være beste spilleplan i 6 hjerter. Da hjerter dame holdt stikk og nord fulgte farge, kunne jeg trekke et lettelsens sukk. Hjerter ess, ruter ess, en hjerter til 10'eren og ruter konge med kløveravkast sikret kontrakten. Dette var verdt 7,1 IMP.

Når sparen satt 4-1 måtte jeg nøye meg med 12 stikk. Men 7 hjerter bør vinnes! I den kontrakten er beste spilleplan å slippe hjerter 10 rundt. Så tar du sparfinessen, innkasserer hjerter ess (hvis ikke hjerteren satt 3-0, da du må stjele en spar før du tar ny trumfkutt) og godspiller sparen.

Har du en artig historie fra klubbkvelden? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne