Skjær i sjøen?

I storeslem er det mye som står på spill. Det er verdt å ta seg en ekstra tenkepause før man skal spille slike kontrakter.

spar

E kn 6 5 3 2
hjerter E K 8 7 6
ruter E K
kløver -

spar

-
hjerter D kn 10 9
ruter D kn 10 9 8 7
kløver E kn 3

Du er kommet i 7 hjerter på syds hånd, og får kløver konge ut. Når bordet kommer ned ser du at kontrakten er utmerket. Før gledesrusen tar helt overhånd, kan det være skjær i sjøen?

Hvordan vil du spille kontrakten?

Spillet er innsendt av Ingvar Skår:

Spelet kom opp på ei tysdagsspeling i Strømme bridgeklubb (i Fyllingsdalen i Bergen) for ein del år sidan. Vi var fleire par som kom i 7 hjerter hos Syd, men ingen greide kontrakten, då hjerteren stod 4-0 i mot, og vedkommande med 4 hjerter ikkje hadde ruter i det heile, altså ein svært uheldig sits hos motparten.

Imidlertid såg vi etterpå at kontrakten kunne spelast heim sjølv med den kinkige sitsen motparten hadde.

Løysing:
1. Stikk utspelet med handa sitt Ess og kast på same tid ruter Ess hos blindemann.
2. Kløver til høg stjeling.
3. Hjerter til handa. (Den skeive hjertersitsen oppdagast.)
4. Kløver til ny høg stjeling hos blindemann.
5. Hjerter til handa.
6. To runder hjerter med avkast av ruter Konge hos blindemann på siste hjerteren, og handa står!

 

spar

E kn 6 5 3 2  
hjerter E K 8 7 6
ruter E K
kløver -
spar 10 8 7

spar

K D 9 4
hjerter 5 4 3 2 hjerter -
ruter - ruter 6 5 4 3 2
kløver K D 9 8 7 2 kløver 10 6 5 4
 

spar

-  
hjerter D kn 10 9
ruter D kn 10 9 8 7
kløver E kn 3

Har du en artig historie fra klubbkvelden? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne