Systemseier?

Også denne ukens spill er fra Shapiro Spring Foursome. De fleste parene som spiller et naturlig system, har problemer med å finne denne fine 7'eren. Hvordan ville du og din favorittmakker meldt? Ett par fant storeslemmen lekende lett etter en behendig systemklikk:

 

spar

E 10 8  
hjerter D 9 5
ruter E K 4
kløver K 8 5 3
spar kn 9 6 5 3

spar

4 2
hjerter 6 4 hjerter kn 10 2
ruter 7 5 2 ruter kn 10 9 8 3
kløver D 10 4 kløver kn 9 6
 

spar

K D 7  
hjerter E K 8 7 3
ruter D 6
kløver E 7 2

vest
nord
øst
syd1 2
3 4
5 6
7 8
 

Her er forklaringene på meldingene, sett fra henholdsvis nords og syds synsvinkel:

nord
syd
1

Hjerterstøtte, enten 4+ og invitt, eller 3+ og utgangskrav

 


2 Tillegg og kortfarge i kløver   18-19 NT
3 Blackwood   Cuebid
4 0/3 ess (Blackwood-svar 1430)   Ikke ruterkontroll
5 Bekrefter alle essene, spør etter konger   Blackwood
6 Ruter konge? Den har jeg jo selv?   0/3 ess
7 Noe mystisk foregår   Meld 7 med 3. kontroll i spar...
8 Oops, håper dette går greit   ...Det har jeg!

Øst prøvde å framprovosere en hjerterkutt ved å legge knekten i stikk én, men uten hell. +2210 til NS.

Har du et morsomt spill å fortelle om? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne