Negative slutninger - positivt resultat!

Ukens spill er hentet fra National Open Teams (NOT) i Canberra, Australia, hvor lag Brogeland (Boye Brogeland, Espen Erichsen, Linda Stern, David Stern, Robert Grynberg og Peter Gill) gikk til topps. Her er det Espen Erichsen som resonnerer seg fram til en flott spilleføring i semifinalen:

spar

E 8 7 5
hjerter K D 10
ruter kn 3
kløver 9 8 6 2

spar

D kn 10 4 3
hjerter E 6
ruter K 10 9
kløver K kn 7

vest
nord
øst
syd
 

Boye
Brogeland

  Espen Erichsen


 


1) 2)
3)
 

1) Krav til utgang med dårlig dobbelton i en farge
2) Hvor er den lille dobbeltonen?
3) I ruter

Vest spilte ut en liten hjerter som Espen slapp til håndens ess. Spar dame seilte rundt til kongen, og øst fortsatte med en ny hjerter. Spar til knekten, spar til esset (vest saket en ruter og en hjerter) og bordets tredje hjerter med kløveravkast ga denne posisjonen:

spar

8
hjerter -
ruter kn 3
kløver 9 8 6 2

spar

10 4
hjerter -
ruter K 10 9
kløver K kn

På ruter knekt fra bordet legger øst en liten ruter. Hvordan fortsetter du fra her?

Tilbake til meldingsforløpet. Etter at nord har vist to små ruter, og syd har valgt å spille sparkontrakt istedenfor grand, er ruter det normale utspillet. Espen regnet med at grunnen til at han valgte en annen farge, måtte være at han satt med esset i fargen. Derfor gikk han på akkord med Zias råd om at ”dekker de ikke, så har de den ikke”, og lot ruter knekt seile. Vest stakk med esset og spilte en ny ruter til damen og kongen. Espen stjal den stående ruter 10 og spilte en kløver fra bordet. Hva gjør du når øst følger med en liten kløver?

Et rent valg, tenker du kanskje? Igjen trakk Erichsen en negativ slutning av vests utspill. Med damen i kløver kunne den fargen ha vært et alternativ å spille ut, mens den ikke ville vært aktuell med esset. Derfor gikk Erichsen på knekten, og vant kontrakten etter en flott spilleføring. Hele sitsen så slik ut:

 

spar

E 8 7 5  
hjerter K D 10
ruter kn 3
kløver 9 8 6 2
spar 2

spar

K 9 6
hjerter kn 8 7 5 4 hjerter 9 3 2
ruter E 8 6 2 ruter D 7 5 4
kløver E 10 4 kløver D 5 3
 

spar

D kn 10 4 3  
hjerter E 6
ruter K 10 9
kløver K kn 7

Hilsen Boye

Skjedd noe spennende på bridgefronten i det siste? Send en mail og få det som Ukens spill!