Telle til tretten!

En kan trekke slutninger fra hva motparten gjør, men en kan trekke flere slutninger av hva motparten ikke gjør:

 

spar

E kn 10 7 5  
hjerter D 7 5
ruter E K 6 3
kløver D
spar 4

spar

K 8
hjerter K kn 8 4 hjerter E 6 3
ruter D 9 8 2 ruter kn 7 4
kløver E 10 8 4 kløver K 7 6 5 2
 

spar

D 9 6 3 2  
hjerter 10 9 2
ruter 10 5
kløver kn 9 3

vest
nord
øst
syd
 

Erik "Silla"
Sælensminde

  Boye
Brogeland
 

Utspillet var ruter fire, som gikk til damen og esset. Erik spilte kløver dame i stikk to, som vest vant med esset, og fortsatte med ruter til kongen. På dette tidspunkt var Erik ganske sikker på at sparkongen satt bak: Vest var mer eller mindre markert med en hjerterhonnør (ettersom øst ikke spilte ut hjerter ess, som han etter all sannsynlighet ville gjort fra ess-konge). I tillegg hadde han vist fram ruterdama og kløver ess, totalt 9-10 honnørpoeng, og da var det ikke plass til mer hos en som hadde passet i åpning.

Derfor tok Erik for spar ess og stjal to ruter i bordet og to kløver på hånden før han fridde seg med en trumf. Nå var forsvaret nødt til å gi ham et hjerterstikk, som han ellers aldri ville fått om han hadde spilt fargen selv (vest dekker hjerter 10 med knekten).

Hilsen Boye

Skjedd noe spennende på bridgefronten i det siste? Send en mail og få det som Ukens spill!