Motspillsprøve!

Det meste av bridgelitteraturen er fokusert om spilleføringer, selv om en spiller motspill dobbelt så mye av tida. I dette spillet fra EM i Tyrkia var det mange som på et eller annet tidspunkt trådde feil. Gunn Helness traff motspillet fra en litt annen synsvinkel. Se om du kommer deg helskinnet i gjennom:

Du har fått utdelt følgende kort, og åpner i første hånd med pass:

spar kn 6 4 2
hjerter E kn 9 2
ruter E 4 3
kløver 9 4

vest
nord
øst
syd

1
 

1) Minst 4-korts ruter, 11-14 hp

Hva spiller du ut?

Avtalene mellom deg og makker er norske fordelingsutspill, lavt kort som styrke og Smith (når spillefører spiller sin farge betyr et lavt kort at du likte utspillet, mens et høyt kort betyr at du ikke har noe ekstra i utspillsfargen og tåler et skift).

Sett at valget faller på en liten spar. Bordet kommer opp med:

 

spar

9 7 3
hjerter D 5 3
ruter K D 10 7
kløver E D 5
spar kn 6 4 2
hjerter E kn 9 2
ruter E 4 3
kløver 9 4


Makker stikker med damen, og spillefører med kongen. Du ber spillefører om å la stikket ligge litt, og legger en plan for motspillet.

Spillefører spiller en liten ruter mot bordet. Hva har du planlagt å legge?

Hele spillet så slik ut:

 

spar

9 7 3  
hjerter D 5 3
ruter K D 10 7
kløver E D 5
spar kn 6 4 2

spar

D 10 8 5
hjerter E kn 9 2 hjerter K 8 6 4
ruter E 4 3 ruter 8 6 2
kløver 9 4 kløver 8 2
 

spar

E K  
hjerter 10 7
ruter kn 9 5
kløver K kn 10 7 6 3

Det er fort gjort å legge liten ruter i tempo og håpe at spillefører bommer ruteren enten nå eller senere. Faren er at kløverfargen er så god som den aktuelt er, og spillefører holder på å snike til seg et ruterstikk. Men selv om du greier å gå opp på esset, er det ikke over. Du må vri hjerter knekt for å beite kontrakten.

I mange situasjoner kan du ikke være sikker på hvem som har spar ess (om makker sitter med inntakene, vil han ofte legge dama fra EDx, for å tvinge spillefører til å stikke med kongen slik at ikke kommunikasjonen mellom hendene deres blir brutt), men om makker hadde hatt både esset og damen i spar, ville han ikke hatt noe annet (motparten har tross alt meldt utgang frivillig), og det vil derfor ikke være noe poeng i å skjule esset. Du kan derfor gå ut fra at det er spillefører som har den siste sparhonnøren.

Mot Gunn og Tor Helness kom kontrakten på nords hånd, etter meldingsforløpet 1 ruter, 2 kløver, 2 grand, 3 grand, også der med spar ut. Da spillefører i stikk to spilte liten ruter fra bordet, suste Gunn opp på esset og vrei hjerter knekt! Vakkert.

Om det dukker opp noen spennende spill i sommervarmen, send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne