Helgemo!

Geir Ove Espås fikk gleden av å oppleve dette spillet live på BBO. Kontrakten er 4 spar, etter at vest har meldt innpå 1 hjerter. Utspillet er hjerter 4 (norsk fordeling). Er det noen mulighet til å få hjem kontrakten? Se om du kan tangere Helgemo:

spar

K 7 6 4 3
hjerter K 5
ruter K kn 5
kløver K 8 2

spar

10 8 2
hjerter D 3 2
ruter E D 4
kløver E 10 9 5

vest
nord
øst
syd
Alfredo
Versace
Geir
Helgemo
Lorenzo
Lauria
Charles Weed
 

 

     

Slik var hele spillet:

 

spar

K 7 6 4 3  
hjerter K 5
ruter K kn 5
kløver K 8 2
spar E D

spar

kn 9 5
hjerter E kn 10 8 7 hjerter 9 6 4
ruter 6 3 2 ruter 10 9 8 7
kløver kn 7 4 kløver D 6 3
 

spar

10 8 2  
hjerter D 3 2
ruter E D 4
kløver E 10 9 5

Geir Ove Espås og Svein Magne Granheim refererer spillet slik på Asker BK sine nettsider:

"Geir innser at han har fire tapere: To i spar, en i hjerter og sannsynligvis en i kløver. Han må på en eller annen måte bli kvitt kløvertaperen, i tillegg er han helt avhengig av snill sits.

Etter hjerterutspill eliminerer han ruterfargen ved å spille 3 ganger ruter. Han fortsetter med en liten spar fra bordet, og vest lager mest problemer når han går opp med esset og forsetter med spar dame. Geir lasjere spar dame, og vest er nå sørgelig innspilt og må gi favør uansett hva han fortsetter med. Han velger
å spille kløver knekt, som er beste motspill (om han skifter liten kløver har ikke Geir noe annet valg enn å kutte kløveren mot hånden i neste runde, mens når han skifter til en honnør, må Geir velge om vest har begge honnørene, eller om honnørene sitter splittet. Red), men Geir gjør ingen feil når han stikker denne på hånden med kløver konge for å fortsette med en kløverfinesse. Resultatet i kontrakten ble ikke mindre enn 11 stikk!

Eneste betende motspill er spar ut til esset etterfulgt av spar dame, men selv Lorenzo Lauria er ikke synsk.

Vi kan ikke gjøre annet enn å gratulere."

Her kan du gå igjennom spillet for å se sluttposisjonen.

Om du vil se stjernene spille på BBO, kan du holde utkikk etter ghelgemo (Geir Helgemo), helstokk (Tor Helness), diktatore (Erik Sælensminde), boye (Boye Brogeland). Et hett tips for å se dem i aksjon er søndagskvelder utover høsten.

Om det dukker opp noen spennende spill i sommervarmen, send oss en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne