Skryt til feil mann!

Geir Olav Tislevoll følger juniorene i EM i Italia:

Det norske juniorlaget har spilt litt ujevnt i EM i Jesolo, Italia. Men spillerne har sannelig gjort mye bra! I dette spillet var det feilaktig den engelske motspilleren som fikk skryt, men det skyldtes feilpunching og feilanalysering på BBO!

 

spar

10 6 5 3  
hjerter E 5
ruter E D 10
kløver kn 10 9 6
spar K 9 8 7

spar

E D 4
hjerter D kn 10 3 hjerter K 9 8 7 6
ruter 3 ruter kn 9
kløver 7 5 4 2 kløver K D 8
 

spar

kn 2  
hjerter 4 2
ruter K 8 7 6 5 4 2
kløver E 3

Ivar Berg og Tor Ove Reistad meldte knallhardt 4 hjerter på disse øst/vest-kortene. Utgangen var imidlertid bra. I praksis er kløver ess foran konge-dame nok, men det er tilleggssjanser. For eksempel kan sparfargen sitte 3-3, og gi avkast om ikke forsvaret får tak i to kløverstikk tidsnok. Det skulle vise seg at det var enda flere sjanser. Riktignok er det bet om det kommer kløver ess og nok en kløver ut. Nord tar seg inn og gir syd en kløverstjeling.

Kontrakten ble spilt av Ivar Berg (øst). Ruter kom ut til esset. Nord burde nå skiftet til kløver, da ville også nordmannen gått bet. Men nord fortsatte litt merkelig med ruter til stjeling av vest. Nå trumf, og nord tok seg inn på esset. Hans altfor sene kløverskift gikk til kongen og........liten fra syd! Da våknet kommentatorene på BBO, fantastisk motspill, sa de. For om syd stikker vil, det oppstå en skvis mot nord, men nå ville nok spillefører gå bet, fortsatte de entusiastisk. Å lasjere med kløver ess ville føre til at Berg senere ville spille kløver til damen. Den engelske syd fikk massivt skryt. Men det var feil av to grunner. Berg ville etter å ha fått for kløver konge spilt tre runder spar, og så stjålet den fjerde sparen. Deretter ruter til stjeling og kløver mot hånden i denne posisjonen:

 

spar

-  
hjerter -
ruter 10
kløver 10 9 6
spar -

spar

-
hjerter 3 hjerter K 9
ruter - ruter -
kløver 7 5 4 kløver D 8
 

spar

-  
hjerter -
ruter K 9 8
kløver E

Om diagramposisjonen hadde oppstått, ville det ikke spilt noen rolle om spillefører hadde spilt kløver til damen eller lagt liten. Legges damen, kan syd stikke, men han må så spille til dobbeltrenons slik at spillefører kan stjele på vests hånd og kaste kløver fra øst. Men det viste seg altså at operatøren på BBO hadde punchet feil! Syd hadde i virkeligheten stukket med kløver ess og spilt en ny kløver. Da tok spillefører ruterstjelingen sin, så resten av trumfene. Før den siste så det slik ut:

 

spar

10 6 5 3  
hjerter -
ruter -
kløver 10
spar K 9 8 7

spar

E D 4
hjerter - hjerter 8
ruter - ruter -
kløver 7 kløver 8
 

spar

kn 2  
hjerter -
ruter K 8 7
kløver -

På hjerter 8 måtte nord kaste spar eller kløver knekt, ingen av delene til hjelp for forsvaret. Ti stikk på skvis til Ivar Berg, og dermed var det vel nordmennene som skulle hatt skryt?

Geir Olav Tislevoll

Om det dukker opp noen spennende spill i sommervarmen, send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne