Våken i motspill?

Du må ha en våken makker for å få til dette motspillet, men først må du selv returnere det rette kortet:

 

spar

D 10 4 3 2
hjerter 8 7 3
ruter K 3
kløver D kn 3
spar E K 9 8 6 5
hjerter K 4
ruter D kn 6
kløver 9 7

vest
nord
øst
syd
 

     


Syd har i meldingsforløpet vist minst 5-5 i de røde fargene og en ok hånd. Mot 4 hjerter spiller du ut spar ess. Både makker og spillefører følger farge. Hva fortsetter du med?

Du kan i utgangspunktet ikke håpe på mer enn et kløverstikk i tillegg til spar ess og hjerter konge, siden spillefører ganske sikkert har god hjerterfarge, ruter ess og en kløverhonnør for meldingene sine. Siden ruterne sitter rundt, kan han lett stjele god den fargen. Finnes det en måte å stikke kjepper i hjulene for ham?

 

spar

D 10 4 3 2  
hjerter 8 7 3
ruter K 3
kløver D kn 3
spar E K 9 8 6 5

spar

7
hjerter K 4 hjerter 9 6 3
ruter D kn 6 ruter 7 5 4
kløver 9 7 kløver E 8 6 5 4 2
 

spar

kn  
hjerter E D kn 10 5
ruter E 10 9 8 2
kløver K 10

Antatt at syd har fordelingen 1-5-5-2, er beste beitesjanse å fortsette med spar 9! Rett nok får spillefører et gratis stikk i bordet, men et enkelt avkast vil ikke hjelpe spillefører, ettersom kløverkappen (hvis det skulle være en) går. Men å gi makker sjansen til å kaste en ruter, sånn at han kan overstjele den tredje runden ruter, utgjør hele forskjellen!

For at dette motspillet skal gå, er du avhengig av å ha en våken makker også. Tenk så trist å finne den vakre spar 9 i fortsettelse, for så å se makker stjele bordets spar dame i stedet for å sake en ruter...

Spillet er hentet fra Julian Pottage's bok "Defend these hands with me". Er du interessert i å forbedre motspillet ditt, er den å få kjøpt i Bridgebutikken.

Har du fått til et triks? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne