Meldeprøve!

Skvis og innspill, det er vel og bra, men først må man være i rett kontrakt. I løpet av en lang turnering forsvinner som regel langt flere poeng på feil kontrakter enn på feil spilling i de samme kontraktene.

Denne gangen har du byttet ut din vanlige makker med Boye Brogeland. For de fleste et helt ok bytte, men skal det bli poeng av det, må dere være på bølgelengde:

spar

E D kn
hjerter 7 6
ruter K D 9 7 2
kløver kn 5 3

vest
nord
øst
syd
  Boye
Brogeland
  Deg

Hva er han ute etter nå? Hva melder du?

Slik var hele spillet:

 

spar

-  
hjerter K D kn 9 8 5 4
ruter E
kløver E D 7 4 2
spar 10 9 7 6 4 2

spar

K 8 5 3
hjerter E 2 hjerter 10 3
ruter kn 10 3 ruter 8 6 5 4
kløver 10 8 kløver K 9 6
 

spar

E D kn  
hjerter 7 6
ruter K D 9 7 2
kløver kn 5 3

Boye har en monsterhånd, og dessuten en makker som har meldt 2-over-1. Men syd har sannsynligvis sine honnører i spar og ruter, og da er hånden plutselig ikke like mye verdt. Med 5 hjerter mente han: "Makker, jeg har en fantastisk hånd, bortimot 11 stikk alene, og har du honnører i mine farger, så skal vi i slem." Gjør om spar ess til ruter ess, og ruter konge til kløver konge, så er det godt spill for 7. Men da finner du selvsagt på en bedre melding enn 6 hjerter?

Klarte du å passe over 5 hjerter? Da vurderte du kortene dine godt.

Aktuelt spilte øst ut hjerter 10, som vest stakk med esset og skiftet til kløver. Boye trodde ikke han hadde gjort det fra kløver konge og stakk med esset, innkasserte ruter ess og spilte hjerter til sjueren i bordet. Da knekten og tieren falt i ruter, forsvant alle håndens kløver på ruteren.

Vest kunne forhindret dette ved å dukke utspillet, eller fortsette i hjerter, men det er ikke så lett å se. Og han var ikke alene om å gi spillefører denne sjansen.

Svært mange spiller automatisk ut norsk fordeling, også i trumffargen, og spiller ut den høyeste fra dobbelton. Men det kan en godt passe seg litt for. For det første vil det ofte nøste opp trumffargen for spillefører. Det kan også gjøre det lettere for spillefører å få til en krysstjeling uten å måtte bekymre seg for overtrumfinger, eller, som her, at det skaffer et vitalt inntak på den hånden med kort trumf. Da kan det faktisk være bedre å alltid spille ut den minste trumfen, eller for de litt mer avanserte: Lavinthal. Trumfutspill er vanlig når du ikke ønsker å spille ut fra ugarderte honnører, og ved å bruke Lavinthal i trumfutspillet får du samtidig signalisert til makker hvilken farge du ønsker skift i.

Om det dukker opp noen spennende spill i sommervarmen, send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne