Hardt meldt...

...og godt spilt. På internasjonalt toppnivå meldes det steinhardt. Spesielt det amerikanske paret Meckstroth - Rodwell på USA 2 er kjent for å ha en ekstremt aggressiv meldestil. I tillegg har de et image med steinansikter ved bridgebordet; de uttrykker verken glede over gode spill eller frustrasjon over dårlige, men utstråler en aura av utilnærmelighet. Disse spillene er fra kampen mellom USA 2 og Sverige:

 

spar

D 8 6  
hjerter E D kn
ruter K D 5 4
kløver E 9 4
spar E 4 3

spar

10 5
hjerter K 9 5 3 hjerter 6 4
ruter E kn 8 ruter 10 9 7 3
kløver 7 3 2 kløver K D kn 10 8
 

spar

K kn 9 7 2  
hjerter 10 8 7 2
ruter 6 2
kløver 6 5

vest
nord
øst
syd
Peter Bertheau

Eric
Rodwell

Fredrik Nyström

Jeff Meckstroth

   
1
2
 

1) Overføring
2) Sparstøtte, maksimum

Nord superaksepterte makkers overføringsmelding med kun 3-korts støtte, og deretter la makker på til utgang med kun fire honnørpoeng. 4-korts hjerter og to dobbeltoner kan regnes som kompenserende verdier, men hardt likevel. Med åpningshånden foran grandinnmelderen regner Nord-Syd med at det sitter fint. Problemet i spillet er imidlertid å få overganger nok til både å ta hjerterkutten to ganger og spille ruter mot konge-dame.

Kløver konge i utspill ble dukket, og mer kløver gikk til esset, før Rodwell spilte en spar til knekten i bordet. Bertheau startet fint med å dukke denne, og ville skapt ordentlige problemer for spillefører om han hadde dukket ruterfortsettelsen. Når han i stedet gikk opp på esset, ble det 10 enkle stikk til USA 2.

Like etterpå fikk amerikanerne smake sin egen medisin:

 

spar

E kn 5  
hjerter 10 2
ruter D 10 3
kløver E 9 7 6 5
spar D 10 9 7 3

spar

K 8 6 4
hjerter E K D hjerter 9 3
ruter kn 9 5 4 ruter E K 8 6
kløver 10 kløver D 4 2
 

spar

2  
hjerter kn 8 7 6 5 4
ruter 7 4
kløver K kn 8 3

vest
nord
øst
syd
Peter Bertheau

Eric
Rodwell

Fredrik Nyström

Jeff Meckstroth

 
1
   

1) God løft til 2 spar


Nord åpnet tynt, og syd holdt åpent. Vest meldte innpå i sonen med en syltynn sparfarge, men ettersom det meldes så steinhardt på internasjonalt toppnivå, må man komme med i meldingsforløpet når man har sjansen. I utgangspunktet ser 4 spar ut som et risikabelt prosjekt, men se hvor mye vest fikk ut av en liten ledetråd:

Hjerter 10 i utspill avslørte mye for Bertheau: Den må være fra dobbel hjerter, og ettersom Nord ikke åpnet i 2 kløver (som ville vist 6-korts kløver), er han markert med mange ruter og spar. Og ettersom åpningsmeldingen også plasserer Nord med mesteparten av verdiene, valgte Bertheau å spille på at han hadde alt.

I stikk to spilte Bertheau spar dame, og Nord skiftet til kløver ess og ny kløver. Bertheau stjal denne, kuttet opp spar knekt, og fulgte opp med å dobbelkutte ruteren gjennom nord for 11 stikk.

Har makker gjort noe briljant? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne