Bridgen gir til barn

"Sammen for barn" var aksjonen som fikk norske kjendiser til å delta i en bridgeturnering. Toralv Maurstad, Ivar Dyrhaug, Kjell Kristian Rike og Carl I Hagen lot seg auksjonere vekk, og til sammen innbragte de flere tusen kroner til det gode formål.

Giverviljen hos spillefører i dette spillet var ikke like stor:

 

spar

E D 10 8 6  
hjerter kn 9 5
ruter K 9 8
kløver 6 3
spar 9 5

spar

K kn 4
hjerter 8 7 6 hjerter E D 4 2
ruter E D 10 7 3 ruter 2
kløver 10 9 8 kløver E K kn 7 4
 

spar

7 3 2  
hjerter K 10 3
ruter kn 6 5 4
kløver D 5 2

vest
nord
øst
syd
Vegard
Brekke
  Harald
Skjæran
 
     
   

En verdensmester fra støtteapparatet, en nordisk mester, en juniorlandslagsspiller og representanter fra forbundskontoret var med som listefyll i turneringen. Her rundspilte listefyllet i øst listefyllet i nord og syd.

Liten spar kom ut til dama og kongen. Øst spilte så tre runder kløver fra topp, og syd var inne. Nord la svakhet i hjerter på tredje runde kløver. Syd fortsatte sparspillet, med spar 7 til 10'eren og knekten.

På to runder kløver til kastet syd styrke i hjerter pluss en ruter. Nord saket en liten ruter og nok en hjerter. Posisjonen er nå blitt denne:

 

spar

E 8 6  
hjerter kn
ruter K 9
kløver -
spar -

spar

4
hjerter 8 7 hjerter E D 4 2
ruter E D 10 7 ruter 2
kløver - kløver -
 

spar

3  
hjerter K 10
ruter kn 6 4
kløver -

Harald Skjæran leste nå posisjonen fint: Nord hadde holdt på alle sine spar, og det virket som om syd hadde hjerter konge for styrkekastet sitt. Da burde nord ha ruter konge for sin innmelding i sonen, og han tok derfor hjerter ess og spilte inn nord på en liten spar. Nord kunne ta sparstikkene sine, men måtte gi bordet stikk til ess-dame i ruter til slutt.

Meget pent spilt, men hva kunne motparten ha gjort for å forhindre dette? Dette ble de forspilte muligheters spill for nord-syd, der begge hadde muligheten til å sette spikeren i kista for spillefører. Syd kunne skiftet ruter inne på kløver dame, og spillefører kan da aldri få til et innspill. Ogå nord hadde sjansen. Han vet hele fordelingen, og kunne saket en ruter i stedet for en hjerter på tredje runde kløver, og så stukket andre sparen med esset før sparen godspilles. Kontrakten kan da ikke lenger vinnes så lenge syd holder alle sine hjerter. Og hva om syd i stedet for å returnere spar 7, spiller spar 3? Da vil heller ikke innspillet fungere, fordi syd kommer inn på spar 7'eren og kan spille ruter i gjennom!

Vil du skryte av makker? Send en mail!

Hilsen Marianne, alias listefyll