Første bud!

Kampen mellom Midt-Trøndelag og Møre og Romsdal i årets 1. divisjon startet stille og rolig, med kun noen delkontraktssvinger på de første 10 spillene. Så braket det løs i et fyrverkeri, med tre potensielle storeslemmer på rad. Én av dem ble presentert forrige uke, her følger en annen:

 

spar

10 3  
hjerter K kn 7 6
ruter K D kn 9 7 4
kløver 5
spar kn 8 7

spar

D 9 6 5 2
hjerter D 8 5 3 2 hjerter 10 9 4
ruter 8 6 5 3 ruter -
kløver 7 kløver K 10 9 6 4
 

spar

E K 4  
hjerter E
ruter E 10 2
kløver E D kn 8 3 2

Lukket rom:

vest
nord
øst
syd
Jon-Egil Furunes

Geir Olav
Tislevoll

Terje
Aa

Ole
Berset

 


Åpent rom:

vest
nord
øst
syd
Bjørn Olav Ekren

Ulf
Tundal

Terje
Lie

Glenn Grøtheim

  ¹ ²
3 4
5 6
7 8
 

1) 11-15 hp med 5+ ruter, en balansert hånd (utenfor grandintervallet) eller begge minor
2) Naturlig eller start av relésekvens
3) Svar på relé
4) Relé
5) Svar på relé
6) Relé
7) Svar på relé
8) Ooops, hva betydde de svarene igjen?

Det enkle er ikke alltid det beste, men det er i hvert fall tilfellet om du glemmer å følge første bud (du skal ikke glemme systemet). I lukket rom tok Ole Berset sjansen på at makker enten hadde 4-korts hjerter (slik at det trettende stikket kom på å stjele hjerter på den korte hånda), eller at kløverkutten gikk; i verste fall en 50% slem.

I åpent rom releet de seg fram og tilbake på imponerende vis. En av fordelene med relépresisjon er at en kan avsløre makkers kort ned til den minste 10'er, ulempen er at om du trår det minste feil er det nærmest umulig å ro seg inn igjen. Det skjedde her, der de måtte ta en råsjanse på 6 grand. Men spilleføringen i 6 grand var en liten perle: Sparutspillet ble stukket på hånda, og Glenn spilte seg inn i bordet på ruter for å ta kløverkutten. Kløveresset avslørte hvordan den fargen satt. Ser du nå at det alltid står 13 stikk? Hjerteresset avblokkeres, og ruteren spilles til bunns. Sluttposisjonen før siste ruter spilles blir:

 

spar

3  
hjerter K kn
ruter 4
kløver -
spar kn 8

spar

9 6
hjerter D 8 hjerter -
ruter - ruter -
kløver - kløver K 10
 

spar

E 4  
hjerter -
ruter -
kløver kn 8

Øst kan ubekymret kaste en kløver på siste ruter, men vest er tvunget til å oppgi sparholdet. På hjerter konge er det østs tur; han kan velge enten å kaste kløver konge, eller å sake sparholdet som han nå er blitt alene om. Aktuelt fikk Grøtheim siste stikk på spar 4, og det trettende stikket sparte et imp.

Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne