BK Spar Ess 50 år

Jubilanten hadde virkelig gjort seg flid med feiringen, med jubileumsturnering tre dager til ende. Arrangementet var plettfritt, som det pleier å være når Per Nordland styrer skuta. I åpningsturneringen på fredag kunne de som ville det kjøpe seg en verdensmester som makker, men både verdensmestre og andre måtte se seg tilbakelagt av Tor Helness sin makker i gymnastida, nå 80 år gamle Leif Johan Evjen, og Håvard Larsen.

Hovedturneringen ble ikke uventet vunnet av Geir Helgemo - Tor Helness, men juniorene Lars Arthur Johansen og Håkon Bogen pustet dem i nakken helt til siste slutt. Begge disse parene scoret enormt, og vinnerparet endte til slutt med over dobbelt så mye pluss som tredjeplassen, med også Johansen - Bogen over 100 poeng foran Håvard Larsen og Cato Nergaard på tredjeplassen. Fullstendig resultatliste her.

Dette spillet fra hovedturneringen er vridd 180 grader for å få syd som spillefører:

spar

-
hjerter K 9 6 4 3
ruter K 9 6
kløver E 6 4 3 2

spar

E K D kn 9 6 4
hjerter D 10
ruter 8 5 3
kløver 5

vest
nord
øst
syd
Birkelund Langeland Søtorp Harding
 

Vest spiller ut ruter 2, norsk fordeling. Hvordan spiller du kontrakten?

Det ser unektelig tungt ut. Motparten kan ta to ruterstikk før Vest får en ruterstjeling, og de har da enda hjerter ess i behold. Men fra Østs ståsted kan ruter 2 se ut som et utspill fra 3-korts farge, så om Øst har 6-korts farge (som ikke er usannsynlig etter innmeldingen i ugunstig sone), vil hun lese deg til singleton. Om du legger liten i bordet, er det ikke sikkert at Øst tør fortsette i ruter, ettersom det med singleton hos deg vil godspille ruter konge.

Som tenkt, så gjort. Ruter 2 gikk til bordets 6'er og Østs 10'er, som fortsatte med liten ruter til Vests ess! What??? En liten hjerter til esset og en ruter til stjeling beseglet kontraktens skjebne, der vi som eneste par i salen kunne notere -50.

 

spar

-  
hjerter K 9 6 4 3
ruter K 9 6
kløver E 6 4 3 2
spar 8 7 3

spar

10 5 2
hjerter 8 7 5 hjerter E kn 2
ruter E 2 ruter D kn 10 7 4
kløver D kn 10 8 7 kløver K 9
 

spar

E K D kn 964  
hjerter D 10
ruter 8 5 3
kløver 5

Send en mail til Ukens spill!

Hilsen Marianne