Landslaget som forsvant
Av Alf Helge Jensen


Landslagssjefens innstilling til EM-lag i åpen klasse har endt opp i et drama i flere akter. Laget ble underkjent av styret og landslagssjefen suspendert, noe som førte til at stammen i laget trakk seg
.


Det omstridte uttaket ble ikke mindre omstridt etter at styret var ferdig med å behandle saken. De har til og med skaffet seg utskrift fra det strengt konfidensielle Strafferegisteret, men påstår at denne informasjonen ikke var en del av grunnlaget da styrets beslutning ble tatt.

Landslagssjef (heretter kalt UK-sjef) Rolf E. Olsen hadde ingen enkel jobb med å sette sammen et slagkraftig lag i åpen klasse til EM i Polen i august. Geir Helgemo sa nei. Dermed var Tor Helness uten makker. Heller ikke Grøtheim-Aa ville stille. Det betydde at kun Boye Brogeland og Erik Sælensminde var igjen av det tidligere suksesslaget til Norge.

Olsen forteller at han var veldig opptatt av å få Tor Helness med på laget. Spørsmålet var hvem han skulle spille med. Etter å ha vurdert flere, endte det med at Olsen spurte Helness om Thor Erik Hoftaniska fra Vadsø var en mulig makker. I nyere tid har de to spilt to større parturneringer med godt resultat. Helness konkluderte med at det var den beste makkeren han kunne få ettersom Helgemo ikke var aktuell. Brogeland-Sælensminde ble rådført, og de hadde ingen innvendinger. De mente at dette vurderte Helness best.

Olsen bestemte seg for å ta ut bare disse to parene, ettersom han vurderte dem som klart bedre enn et eventuelt tredjepar. For å gardere seg mot sykdom, ble Odin Svendsen (fra vinnerlaget i 1. divisjon) tatt ut som coach og femtemann. Og hvis det skulle bli helt krise sykdomsmessig, slik at to spillere ble utslått, førte Olsen seg selv opp som sjettemann.

– Utgangspunktet var at kun fire skulle spille. Erfaringsmessig er det ikke særlig heldig å ha med et tredjepar som får liten spilletid, sier Olsen.

Uttaket ble diskutert med leder Inger Hjellemarken i utvalget for internasjonal representasjon. Dette utvalget består av henne og UK-sjefene for de forskjellige landslag. Formelt er det utvalget som innstiller landslagene, og styret som tar den endelige beslutning. I praksis diskuterer den enkelte UK-sjef kun med Hjellemarken, som så går til styret. Og i praksis er det slik at både Hjellemarken og styret følger innstillingen, ellers vil det være naturlig for en UK-sjef å trekke seg.


Ikke godtatt

I dette tilfellet gikk altså styret til det uvanlige skritt å si nei til Olsens landslag. Hovedbegrunnelsen var at Thor Erik Hoftaniska var innstilt. Ifølge president Helge Stanghelle fordi styret mener at Hoftaniska ”ikke representerer de kjerneverdier Norsk Bridgeforbund (NBF) står for”. Det bakenforliggende er blant annet to gamle disiplinærsaker.

– Vi har gjort en skjønnsmessig totalvurdering. Det er ikke første gang vi har en situasjon der en ubestridt dyktig spiller ikke er aktuell for representasjonsoppgaver. Dette var en vanskelig sak for styret, som står samlet bak avgjørelsen, sier Stanghelle.

Han legger til at Hoftaniska ikke er fradømt muligheten til landslagsspill for evig tid.

Det var ikke bare uttaket av Hoftaniska styret var uenig i. De ønsket også at det skulle tas ut tre par.


Kontaktet advokat

Olsen ble altså bedt om å komme med en ny innstilling, noe han ikke var særlig innstilt på. Olsen ble så opprørt over vrakingen av Hoftaniska på et slikt grunnlag, at han kontaktet advokat Trond Odin Rønbeck i Hammerfest, som selv er bridgespiller. Olsen ønsket en vurdering om styrets behandling var i tråd med vedtektene til NBF.

– Det er veldig betenkelig at gamle disiplinærsaker, den siste fra 1997, som for lengst er gjort opp, blir lagt til grunn for utestenging fra landslaget. Det er i hvert fall brudd på normal rettstenkning. Thor Erik har nok gjort dumme ting i sin ungdom, men har tatt den straffen forbundet har gitt han. Det burde vært ute av verden for lenge siden. Nå er han en voksen kar, etablert med lederjobb, kone og barn. Og bridgefaglig er det ingen tvil om at han holder mål. Han er blant landets desidert beste spillere. Så god at Tor (Helness) veldig gjerne ville spille med ham da Geir (Helgemo) sa nei. Selv om Thor Erik ikke har spilt mye de siste par år, har han og Tor nok resultater sammen til å forsvare uttaket, sier Olsen.

Han er spesielt skuffet over at styret ikke en gang snakket med Hoftaniska før de tok avgjørelsen. Olsen mener også at styret burde snakket med Helness, for å få hans sportslige vurdering.


Suspendert

Olsen ønsket å avvente Rønbecks vurdering før han tok endelig stilling til om det var mulig for ham å fortsette som UK-sjef. Men der kom Hjellemarken ham i forkjøpet. Etter at forbundskontoret hadde mottatt brev fra advokaten på vegne av Olsen, ble UK-sjefen suspendert fra alle sine verv. Det var en avgjørelse Hjellemarken tok som utvalgsleder, etter å ha rådført seg med president og generalsekretær.

Begrunnelsen for suspensjonen var at Olsen hadde opptrådt illojalt overfor styret. Brevet fra Rønbeck ble oppfattet som en trussel, ettersom det sto at hvis det forelå noen ærekrenkende uttalelser fra styret, ville det bli vurdert å gå videre med saken (fritt oversatt fra juridisk språkdrakt). Rønbeck sier at han først kontaktet forbundskontoret på telefon for å høre hva som var vedtatt, men ettersom han ikke fikk vite dette, sendte han rutinemessig et brev og ba om vedtaket og saksdokumentene.

– I brevet viste jeg blant annet til tilfellene med Carew i fotball og Bystøl i hopp. Begge var ute i hardt vær, fikk sin straff, sonet den, og ble tatt til nåde igjen. Slik det er ellers i samfunnet også. Så langt har jeg ikke fått svar på brevet. Jeg er mildt sagt sjokkert over styret. De har trukket fram en nesten ti år gammel sak uten å snakke med den involverte. Behandlingen av Hoftaniska er skremmende amatørmessig. Han har kun sagt ja til å spille på landslaget. I stedet blir han uthengt. Jeg har erfaring fra slike saker i idretten, og der ville dette aldri vært mulig. Saken er ekstra ille siden NBF jobber med å bli medlem i Norges Idrettsforbund. Dette styrker neppe søknaden, sier Rønbech.

Generalsekretær Rune Handal på sin side sier at de selvsagt har svart, noe som ble gjort på telefaks etter et par dager. Det har han kvittering på. Handal undrer seg på hvorfor ikke Rønbeck har etterlyst svaret.


Ikke illojal

Rolf E. Olsen på sin side skjønner ikke at han har opptrådt illojalt.

– Det er styrets begrunnelse jeg har reagert på. De sier de har brukt skjønn, men i en normal verden brukes skjønn formildende, ikke skjerpende som nå. Etter styremøtet ble jeg oppringt av Hjellemarken, som fortalte at Thor Erik ikke står for de kjerneverdiene og så videre, og at jeg var bedt om å ta ut et nytt lag. Hun fortalte videre at hun og en annen i styret hadde gått for innstillingen. Det var altså 2 for og 4 mot i utgangspunktet.

– Prinsipielt er det helt håpløst at de dømmer/fordømmer en enkeltperson på en slik måte. Thor Erik har gjort dumme ting, fått sin straff i form av tidsbegrenset utestenging og sonet denne for lenge siden. Følgelig burde han stille på lik linje med alle andre, slik det er ellers i rettsstaten vår. Det skinner klart gjennom at flertallet i styret ikke liker Thor Erik, og at de ut fra det har behandlet saken. Det styret egentlig sier, er at de under tvil kan godta at Thor Erik er en del av bridgesamfunnet vårt, men at de ikke liker det. Og på landslaget kan han da slett ikke være. Kort sagt en grusom behandling som minner om Nord-Korea. De har ikke en gang sjekket hans situasjon i dag. I så fall ville de ikke funnet noe klanderverdig, sier Olsen.

– Formelt sett er det styret som har det endelige laguttak, men det har vel knapt skjedd noen gang at de har sagt nei til innstillingen fra en landslagssjef. Og i så fall er det helt naturlig at landslagssjefen går. Hadde de nøyd seg med å si nei, ville jeg aldri vurdert å be en advokat se på saken. Da hadde jeg bare gått av enkelt og greit. Men de henger også ut Thor Erik. Han har ikke gjort annet enn å si ja til å spille for Norge, og så blir han altså hengt ut over det ganske land. Det føles svært lite hyggelig at det er jeg som har satt ham i en slik situasjon gjennom mitt uttak, sier Olsen.

– Burde du ikke skjønt at uttaket var kontroversielt?

– Kontroversielt, ja, men mest fordi jeg bare hadde tatt ut to par. Jeg hadde uten videre godtatt å måtte ta ut et tredje par. Men jeg hadde ikke drømt om at styret ville si nei på et slikt grunnlag. Thor Erik spilte uttaksturneringen til OL i 2004. I forkant vurderte jeg og lederen i utvalget for internasjonal representasjon alle påmeldte spillere. Resultatet var at én ble nektet deltakelse, fordi han var uaktuell som landslagsspiller. Alle andre ble uten videre godtatt, deriblant Thor Erik. Følgelig ville han vært på Norges OL-lag hvis hans lag hadde vunnet kvaliken.

– I etterpåklokskapens lys ser jeg at jeg burde begrunnet det sportslige bedre. Thor Erik har ikke spilt mye de siste årene, men han og Tor Helness kan vise til gode resultater sammen. Jeg regnet med at styret skjønte at verdensstjernen Helness ikke reiser til EM for å være turist. Han er kjent verden rundt for sitt vinnerinstinkt. Og når Helness da mener Thor Erik er beste makker for ham, burde det være nok for styret. Og de kunne jo som sagt tatt en prat med Tor Helness, sier Olsen.


Godt nok grunnlag

President Stanghelle mener de hadde godt nok grunnlag til å ta avgjørelsen og at de kontaktet alle de fant det naturlig å rådføre seg med. På spørsmål om det også innbefatter disiplinærutvalget, svarer Stanghelle at det ble foretatt en grundig behandling, uten at han ønsker å gå i detaljer om styret i det hele tatt rådførte seg med noen. Stanghelle legger til at avgjørelsen er i tråd med de innspill styret fikk på siste kretslederkonferanse.

– Dette handler om skjønn, ikke jus. Folk har selvsagt lov å mene at vi har utøvd dårlig skjønn, men det er nå en gang styrets oppgave å avgjøre dette, sier Stanghelle. Han legger til at de gamle disiplinærsakene mot Hoftaniska bare er en del av styrets grunnlag. Heller ikke dette vil han utdype.

Etter alt bråket rundt styrets nei til innstillingen, har forbundet lagt ut mer informasjon på egen hjemmeside. Der står det blant annet:

”Det er ene og alene Styret i Norsk Bridgeforbund som foretar uttak av NBFs landslag. Styrets og utvalgets overlegninger i slik sammenheng inneholder en rekke vurderinger og kriterier. Innholdet i slike overlegninger kan inneholde element av sensitiv karakter for involverte enkeltpersoner og NBF offentliggjør derfor aldri innholdet i slike prosesser.

Det er gjennom pressen nå blitt kjent at lagkaptein Rolf E. Olsen er blitt fristilt fra sine verv og oppgaver i UIR med øyeblikkelig virkning. Olsen aksepterte ikke Styrets valg og engasjerte, uten å kontakte hverken eget utvalg, Styret eller forbundskontoret, advokat for å få Styret til å omgjøre sitt vedtak. Dette ble oppfattet som utilbørlig press og en fremgangsmåte som er uakseptabel i en frivillig og demokratisk organisasjon.

NBF har et verdisyn som vektlegger trivsel, likeverd, fellesskap og ærlighet og beklager at enkeltpersoner velger slike fremgangsmåter for å presse gjennom egne meninger.”


Slåss for innstillingen

Inger Hjellemarken sier at hun slåss for innstillingen så godt hun kunne i styret, men at flertallet ikke ville godta Hoftaniska på laget. Hennes uttalelser kan vanskelig tolkes som annet enn at trynefaktoren i hvert fall delvis spilte inn:

– Jeg mener absolutt at det ble foretatt en på alle måter ansvarlig behandling i styret. Saken ble grundig diskutert fram og tilbake. Men styremedlemmene kjenner selvsagt Thor Erik. Han har kanskje ikke brøytet sin vei så godt. Det tar lang tid å rette opp inntrykket. Det er menneskelig at noen i styret tar sånne hensyn, sier Hjellemarken.

– Mener du styret hadde alle relevante opplysninger? Ble det for eksempel spurt om hva som er hverdagen for Hoftaniska i dag?

– Det kan jeg ikke huske, men styret fikk svar på alle spørsmål som ble stilt.

– Er det riktig at det var en i styret i tillegg til deg som støttet innstillingen i utgangspunktet?

– Etter endt diskusjon var det full enighet om at innstillingen skulle sendes i retur til UK-sjef Olsen.

– Hoftaniska ble funnet verdig nok da dere vurderte de påmeldte lagene til OL-uttakingen. Følgelig kunne han blitt landslagsspiller da?

– Det er riktig, men samtidig het det også den gang at styret hadde den endelige avgjørelsen, og det sto eksplisitt i turneringsinvitasjonen. Følgelig kunne det vel skjedd det samme som nå, sier Hjellemarken.

Suspensjonen av Olsen mener hun var en opplagt avgjørelse.

– Rolf burde kontaktet meg og bedt om å få lagt saken fram på nytt, siden han var så dypt uenig. Man må være lojal og prøve tjenestevei først. Slik er det i arbeidslivet også. Hadde Rolf gjort det, ville jeg kontaktet presidenten. Om det hadde nyttet, er en annen sak, sier Hjellemarken.


Nei til landslaget

Landslagsnestoren Tor Helness reagerer sterkt på styrets nei, spesielt etter at han har fått bekreftet at det er ”gamle skitsaker” som ligger bak. For Helness er det uaktuelt å stille i EM med en annen makker enn Hoftaniska.

– Det er flere årsaker til at jeg sier nei, både sportslige og prinsipielle. Jeg har spilt på landslaget i nesten 30 år. Vi har mange medaljer, men har aldri klart å vinne. Derfor er dette det store målet. Jeg drar ikke til EM med et lag jeg ikke tror er godt nok til å kjempe i teten – til det bruker jeg for mye tid på bridge. Det desidert beste landslaget Norge kan stille med, etter min subjektive vurdering, er Brogeland-Sælensminde, Grøtheim-Aa samt Geir Helgemo og meg selv. Nivåforskjellen fra disse tre parene til nummer fire er veldig stor. Det har vi sett gjentatte ganger. Selv spillere som er veldig gode nasjonalt, blir for svake internasjonalt. Nivået der er mye høyere, sier Helness.

– Men er Thor Erik Hoftaniska sportslig kvalifisert til EM? Han har ikke spilt mye de senere år.

– Jeg har kjent Thor Erik lenge og har aldri vært i tvil om at han er god. Da vi vant Storturneringen i Bergen, ble jeg likevel litt overrasket. Han spilte fantastisk godt og viste at han kan masse bridge. I neste turnering var han også god, om enn ikke riktig i samme grad. Disse to turneringene viste at vi fungerer godt som par. Det betyr alt. Vi to, sammen med Brogeland-Sælensminde, ville blitt et slagkraftig lag. Det føler jeg meg ganske overbevist om. Alle er vi vant med å spille kort nesten døgnet rundt. Ikke bare bridge, men annet kortspill også. Og for Thor Erik ville dette vært århundrets sjanse til å reise kjærringa, til å ta et endelig farvel med gammelt tøv som burde ha vært historie nå. Jeg er trygg på at han ville tatt godt vare på den muligheten, sier Helness.

Han er skuffet og ”nesten forbannet” over at ingen i styret fant det bryet verd å ringe ham før de gjorde sitt vedtak.

– Det virker som om det sportslige er uten betydning. Er ikke mitt syn interessant? Styret har håndtert dette uproft. De har ødelagt laget og fjernet en kjempegod landslagssjef. Det blir spennende å se hvem de finner til å erstatte ham, sier Helness.


Trynefaktor

Da det ble kjent i miljøet at han ikke ville spille EM uten Hoftaniska som makker, ble Helness kontaktet av generalsekretæren i forbundet.

– Vi hadde en for så vidt grei samtale. Jeg vet ikke hvorfor han ringte, men det virket som han ønsket at jeg skulle ombestemme meg, uten at det direkte ble sagt. Videre satt jeg igjen med et inntrykk av at styret hadde noe mer alvorlig på Thor Erik. I så fall kunne det jo være velbegrunnet å si nei. Men etter hvert som jeg fikk flere opplysninger fra andre, ble det mer og mer klart at her hadde trynefaktoren i stor grad spilt inn. Under lagfinalen i Kristiansand avkrevde jeg derfor Hjellemarken et klart svar. Hun innrømte da at det var gamle saker som lå bak. Etter min klare mening er dette saker som burde være uten betydning i dag. Alt er opp og avgjort for lenge siden, sier Helness.

Han håper nå at styret kan snu. At de rett og slett tar en ny runde.

– Jeg kan ikke akseptere det styret har gjort. Vedtaket er ganske uhørt. Men det er ikke for seint å snu. Jeg håper styret vil berge stumpene. I motsatt fall blir det tungt for meg å representere Norge så lenge dagens styre sitter, sier Helness.

Nei fra Helness gjør at også Boye Brogeland sier nei.

– Det er en ære å bli tatt ut på landslaget, og prinsipielt mener jeg at da bør man stille. Men samtidig er det veldig viktig at Helness er med, spesielt ettersom både Helgemo og Grøtheim-Aa har takket nei. Olsen spurte hva Erik og jeg mente om kombinasjonen Helness-Hoftaniska, og vi hadde ingen innvendinger. Vi hadde tiltro til Helness sin vurdering om at laget ble best mulig hvis han spilte med Hoftaniska.

– Uten reelt håp om å bli blant de fem beste i EM, slik at vi kan komme til VM, spiller jeg sannsynligvis ikke. Vi forsøkte den varianten i EM i Malmö, med sviktende motivasjon og prestasjon som resultat (kun 17. plass etter fire EM-medaljer på rad). Den type mesterskap ser jeg meg dessverre nødt til å nedprioritere i år, sier Brogeland.

Han synes det er betenkelig hvis det er en gamle saker som ligger bak styrets vedtak.


Fristiller

Thor Erik Hoftaniska har hele veien valgt å holde en lav profil i saken. Han legger ikke skjul på at det er trist å bli karakterisert slik av styret.

– Jeg har gjort umodne ting som jeg er mer enn hardt nok straffet for, og den straffa har jeg tatt. Jeg setter pris på lojaliteten fra lagkameratene, men jeg er ikke ute etter å skade norsk bridge. Det at Norge stiller et godt landslag, er viktigere enn min person. Derfor fristiller jeg de andre i den forstand at de ikke trenger å si nei på grunn av meg. Hvis det er umulig for styret å revurdere sitt vedtak, lar jeg personlige hensyn vike, men ønsker at Rolf E. Olsen skal være landslagssjef. Han er veldig viktig for laget og bør tas vare på, sier Hoftaniska.

Men hans fristilling endrer ikke beslutningen til Helness. Til det synes Tor styrets begrunnelse er for tynn.

Det at flere sentrale spillere har sagt nei, endrer ikke synet til president Stanghelle. Fra hans side er saken opp og avgjort.

– Det er ikke opp til enkeltspillere å ta ut landsalget, og ingen har klippekort.


Strafferegisteret

Arbeidet med denne artikkelen avslørte at NBF hadde tilgang på opplysninger fra Strafferegisteret. Det kan de bare ha fått gjennom en utro tjenestemann innenfor politi eller domstolene. Når jeg konfronterer Stanghelle med dette, benekter han å ha kjennskap til det i det hele tatt. Han karakteriserer det som en påstand, og slike ”journalistpåfunn” er han vel vant med. Men han lover å sjekke saken.

Etter å ha snakket med Stanghelle, ringer jeg generalsekretær Rune Handal. Sentralbordet opplyser at der ble det nylig opptatt. Og det er det lenge. Når Handal blir ledig, bekrefter han at det fantes opplysninger fra Strafferegisteret.

– Vi fikk mange reaksjoner da uttaket ble kjent, og én av tilbakemeldingene var at Hoftaniska var å finne i Strafferegisteret. Men dette kom etter at styret hadde behandlet saken, og det ble selvsagt ikke på noen måte tatt hensyn til, påstår Handal.

Også Inger Hjellemarken bekrefter at det forelå slike opplysninger, men at dette ikke var en del av styrets grunnlag for vedtaket. At det var noe de fikk vite etterpå.

– Hvis dette er noe som er kommet fram på ulovlig vis, er det for galt og skal ikke vektlegges, sier Hjellemarken.

Hva fant så presidenten ut da han undersøkte saken? I neste telefonsamtale innrømte Stanghelle at han visste om forholdet. Det han hadde ment å si i forrige samtale, var at styret ikke hadde noen informasjon fra Strafferegisteret da de tok sin avgjørelse 3. mai. Dette var kommet fra utenforstående etter den tid.

På spørsmål om hva han synes om at noen er så ivrige etter å sverte andre at de begår lovbrudd, svarer Stanghelle:

– Hvilke motiver som ligger bak, vil jeg ikke spekulere i. Men det er aldri greit å bryte norsk lov. Det viktige er imidlertid at dette ikke er vektlagt.

– Vurderte dere å be Hoftaniska om vandelsattest?

– Nei. Vi følte ikke at vi trengte slike formelle knagger. Styret har tatt en skjønnsmessig avgjørelse, og vi mener bestemt den er i tråd med både regelverk, retningslinjer og ikke minst innspill fra kretsledermøtet, sier Stanghelle.

Thor Erik Hoftaniska forteller at da han tok kontakt med Handal for å få vite hva som lå bak styrets vedtak, ble han fortalt at forbundet satt med en utskrift fra Strafferegisteret med sju anmeldelser.

– Jeg ble ganske paff, ikke minst fordi Handal sa at dette var et offentlig register. I ettertid tror jeg at jeg har klart å finne ut hvilke forhold det er. Blant annet for ikke å ha levert selvangivelse. Alt er gamle saker, ingen er uoppgjort, og det er ikke snakk om noen alvorlige forbrytelser. Jeg har aldri sittet i fengsel. Jeg vet for øvrig ikke om styret hadde denne utskriften da de behandlet saken 3. mai. Men jeg skjønner ikke hvorfor de ikke ba meg om en vandelsattest. Det hadde de selvsagt fått uten videre, og all spekulasjon kunne vært unngått, sier Hoftaniska.


Jobber med saken

I skrivende stund er Norge uten lag til EM i åpen klasse, men påmeldingsfristen går ikke ut før i slutten av juni. Inger Hjellemarken sier at det jobbes intenst med saken. En sette-UK er i ferd med å ta ut laget.

– Jeg håper å presentere både den nye UK-sjefen og selve laget for styret på møtet 9. juni, sier Hjellemarken.