litenbin.jpg (5551 bytes)
Ekspertklubben
linje.jpg (5144 bytes)

Oppgavesett nummer 2 - 2002.


I denne omgangen går som vanlig de fem første problemene på meldinger, mens spørsmål 6 er et motspillsproblem - enten et utspill eller en fortsettelse. Beste svar i hver oppgave gir ti poeng. Andre svar blir belønnet mest mulig rettferdig. Hva som er rettferdig, avgjør et ekspertpanel av nordiske toppspillere.

Innsendingsfristen for dette oppgavesettet er 15. juni, men du kan komme med i sammendraget selv om du svarer noe senere. Du må uansett ha sendt inn svarene dine før BIN 4-2002 blir gitt ut, for der kommer dommen. Det skjer 29. august.


1. Øst gir, Ingen i sonen.

s.gif (111 bytes) kn 8 6 4
s.gif (111 bytes) E K 7 5
s.gif (111 bytes) E 8 3
s.gif (111 bytes) 6 4

Vest
Nord
Øst
Syd
    1 ru pass
1 hj pass 2 ru pass
?      
  2. Syd gir, Ingen i sonen.

s.gif (111 bytes) E kn 9
s.gif (111 bytes) 10 6 5 4
s.gif (111 bytes) D kn 4 3
s.gif (111 bytes) 8 6

 Vest 
Nord 
 Øst  
Syd 
      2 hj¹
pass pass x pass
?      

¹ = Svake to

3. Øst gir, Ingen i sonen.

s.gif (111 bytes) E 5 2
s.gif (111 bytes) -
s.gif (111 bytes) D 8 7 6 4 3 2
s.gif (111 bytes) D 9 4

Vest Nord Øst Syd
    1 hj pass
1 NT pass 2 kl pass
2 ru 2 sp 3 kl pass
?      

4. Nord gir, Alle i sonen.

s.gif (111 bytes) 10 9 5 4
s.gif (111 bytes) E 9 4
s.gif (111 bytes) kn 6 5 4
s.gif (111 bytes) 7 6

 Vest 
Nord 
 Øst  
Syd 
  1 ru 2 kl x
pass 2 hj x pass
?      

5. Vest gir, Ø-V i sonen.

s.gif (111 bytes) E K kn 7
s.gif (111 bytes) K
s.gif (111 bytes) kn 10 9 6 4
s.gif (111 bytes) E 8 4

Vest Nord Øst Syd
1 ru 1 hj 1 sp¹ pass
?      

¹ = Minst 4 spar

 

6. Syd gir, Ø-V i sonen.

s.gif (111 bytes) 6 2
s.gif (111 bytes) E D 10
s.gif (111 bytes) K 8 3
s.gif (111 bytes) kn 9 5 3 2

Vest
Nord
Øst
Syd
      2 sp¹
pass 4 sp pass pass
pass      

¹ = Spar pluss en sidefarge, under åpning.

Utspill?