litenbin.jpg (5551 bytes)
Ekspertklubben
linje.jpg (5144 bytes)

Oppgavesett nummer 1-2003.

I denne omgangen går som vanlig de fem første problemene på meldinger, mens spørsmål 6 er et motspillsproblem - enten et utspill eller en fortsettelse. Beste svar i hver oppgave gir ti poeng. Andre svar blir belønnet mest mulig rettferdig. Hva som er rettferdig, avgjør et ekspertpanel av nordiske toppspillere.

Innsendingsfristen for dette oppgavesettet er 30. april, men du kan komme med i sammendraget selv om du svarer noe senere. Du må uansett ha sendt inn svarene dine før BIN 3-2003 blir gitt ut, for der kommer dommen. Det skjer 19. juni.

1. Nord gir, Alle i sonen.

s.gif (111 bytes) E
s.gif (111 bytes) E D 8 7
s.gif (111 bytes) K D kn 10 6 3
s.gif (111 bytes) E K

Vest
Nord
Øst
Syd
  1 kl pass pass
?      

 

2. Nord gir, N-S i sonen.

s.gif (111 bytes) kn 5
s.gif (111 bytes) K 8 3
s.gif (111 bytes) E kn 9 8 5 4 2
s.gif (111 bytes) E

 Vest 
Nord 
 Øst  
Syd 
  1 kl 1 sp pass
2 ru| pass 2 hj pass
3 kl pass 3 NT pass
?      
Svar oppgave 1
Svar oppgave 2

3. Syd gir, Ø-V i sonen.

s.gif (111 bytes) K 9
s.gif (111 bytes) D 8 7 3
s.gif (111 bytes) K 10 4
s.gif (111 bytes) E kn 9 5

Vest Nord Øst Syd
      pass
1 kl pass 1 sp x
1 NT¹ pass 2 kl² pass
2 ru pass 2 sp3 pass
?      

¹ = Benekter 3-korts spar (xx ville vist 3-korts støtte)
² = Krever 2 ruter
3 = Naturlig invitt

4. Øst gir, N-S i sonen.

s.gif (111 bytes) 10 6 3
s.gif (111 bytes) D
s.gif (111 bytes) K 9 5 3 2
s.gif (111 bytes) E K 7 6

 Vest 
Nord 
 Øst  
Syd 
    1 kl pass
2 kl¹ pass 3 kl² pass
?      

¹ = Omvendt minor, minst 10 hp
² = Ubalansert minimumshånd (ikke krav)

Svar oppgave 3
Svar oppgave 4

5. Syd gir, Ø-V i sonen.

s.gif (111 bytes) E 8 2
s.gif (111 bytes) E 3
s.gif (111 bytes) K D 9 8 5 4
s.gif (111 bytes) kn 3

Vest Nord Øst Syd
      pass
1 ru 2 sp x pass
?      

6. Vest gir, Alle i sonen.

s.gif (111 bytes) K 8 5
s.gif (111 bytes) D 6 3 2
s.gif (111 bytes) D 6 3
s.gif (111 bytes) D 5 4

Vest
Nord
Øst
Syd
pass pass pass 1 hj
pass 1 sp pass 2 ru
pass 2 hj pass pass
pass      

Utspill?

 

Svar oppgave 5
Svar oppgave 6
 

Navn:
E-post:
Adresse:

Trykk her for eget svarskjema om du sitter i ekspertpanelet.