litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 2 - 2002.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 15. juni. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn svaret ditt før BIN 4-2002 kommer ut. Det skjer 17. september. Der kan du lese løsning og kommentar.

s.gif (111 bytes) E 8 4 2
s.gif (111 bytes) 7
s.gif (111 bytes) K 10 6 5
s.gif (111 bytes) E K 5 3
 

Syd - Ingen
s.gif (111 bytes) K D
s.gif (111 bytes) 10 2
s.gif (111 bytes) E D kn 9 8
s.gif (111 bytes) 8 6 4 2

Vest
Nord
Øst
Syd
1 ru
1 hj
2 kl
2 hj
3 kl
pass
4 NT¹
pass
5 ru
pass
6 ru
pass
pass
pass
¹ = Blackwood.

Vest spiller ut hjerter konge og fortsetter med esset. Hvordan spiller du?