litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Månedens nøtt 3 - 2002 - Sommernøtter.

Innsendingsfristen for disse oppgavene er 15. august. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn svarene dine før BIN 5-2002 kommer ut. Det skjer 21. oktober. Der kan du lese løsninger og kommentarer.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke epost for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.

Sommernøtt 1


K D 7 2
E D
K D kn 2
7 5 3
 
Nord - Øst/Vest
E 6
10 6 5 3
E 6
K 8 6 4 2

Vest
Nord
Øst
Syd
1 NT
pass
2 sp
pass
pass
pass

Din makker i vest spiller ut kløver ess, og syd legger kløver ti. Vest fortsetter med kløver ni. Hvordan legger du opp forsvaret?

Sommernøtt 2

s.gif (111 bytes) 7 6
s.gif (111 bytes) kn 8 5
s.gif (111 bytes) E 10 5 2
s.gif (111 bytes) K 7 6
  Syd - Ingen
s.gif (111 bytes) K D kn
s.gif (111 bytes) E K D
s.gif (111 bytes) K D 8 3
s.gif (111 bytes) E D 8

 

Vest
Nord
Øst
Syd
2 kl
pass
2 ru
pass
3 NT
6 NT pass pass pass

Vest spiller ut spar ti, som øst stikker med esset og returnerer spar fem. Din spilleplan?

Sommernøtt 3

s.gif (111 bytes) D 4 3
s.gif (111 bytes) K kn 10 5 2
s.gif (111 bytes) D 8 5 2
s.gif (111 bytes) 7
  Vest - Øst/Vest
s.gif (111 bytes) K 7 6 5
s.gif (111 bytes) E D 9 4
s.gif (111 bytes) E 6
s.gif (111 bytes) D 4 3

Vest
Nord
Øst
Syd
pass
pass
pass
1 hj
pass
2 kl¹
x
2 sp
pass 4 hj pass pass
pass      

¹ = Toronto

Vest spiller ut kløver to til østs konge. Øst fortsetter med ruter ti, og du legger liten. Vest stikker med kongen og fortsetter med ruter til ditt ess - øst bidrar med ruter ni. Hvordan planlegger du spillet?


Sommernøtt 4

K 10 3
8 3 2
8 7 5 4 2
E 3
Syd - Øst/Vest
E D kn 8 6 4
E 6 5
E D
D 5

Vest
Nord
Øst
Syd
pass
pass
pass
1 sp
pass
2 sp
pass
4 sp
pass
pass pass    

Syd spiller ut hjerter fire, nord legger kongen. Hva er din spilleplan (som øst til en forandring)?

Sommernøtt 5

  K kn
E D 10 2
6 4
D 10 8 4 3
 
9 7 6 5 2
9 7 6 5 4 3
-
K 6
Syd - Alle
8
K kn
K D 10 9 8 7 5
kn 9 5
 

E D 10 4 3
8
E kn 3 2
E 7 2

 

Vest
Nord
Øst
Syd
1 sp
pass
2 kl
2 ru
2 sp
pass 3 sp pass 6 sp
x pass pass pass


Slik gikk meldingene ved bordet!

Vest spiller ut trumf. Vil du være spillefører eller motspiller i denne kontrakten? Begrunn ditt valg.

 

 

LYKKE TIL

Trykk her for svarskjema.