litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 5 - 2002.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 5. januar. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 1-2003 kommer ut. Det skjer 28. februar. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgave og svarskjema.

 

s.gif (111 bytes) E D
s.gif (111 bytes) K D kn
s.gif (111 bytes) 3
s.gif (111 bytes) kn 9 7 6 4 3 2
 

Syd -
Nord/Syd
s.gif (111 bytes) K
s.gif (111 bytes) E
s.gif (111 bytes) E K D 10 9 8 6 4
s.gif (111 bytes) E K D

 

Vest
Nord
Øst
Syd
2 kl
pass
3 kl
3 sp
4 NT
pass
5 ru
pass
7 NT
pass pass pass  

Vest spiller ut spar sju. Din spilleplan?