litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 6-2002 - Julenøtter

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for Julenøttene er 20. februar 2003. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 2-2003 kommer ut. Det skjer 28. april. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.

1. Syd gir, Ingen i sonen.

s.gif (111 bytes) K D 3
s.gif (111 bytes) E 9 6 2
s.gif (111 bytes) E 6 4
s.gif (111 bytes) E 8 5
   
s.gif (111 bytes) E 7 6
s.gif (111 bytes) K 8 3
s.gif (111 bytes) D kn 10 9 3
s.gif (111 bytes) K 7


Kontrakten er 6 ruter, spilt av syd. Vest spiller ut hjerter 7, hjerter 2 fra bordet, hjerter 10 fra øst, og syd stikker med kongen. Ruter dame boholder neste stikk. Vest legger en liten ruter på knekten, mens øst saker en kløver. Hvordan legger du an spillet?

2. Syd gir, N-S i sonen.

s.gif (111 bytes) 7 5 3
s.gif (111 bytes) D 9 8
s.gif (111 bytes) E K D
s.gif (111 bytes) D 7 3 2
   
s.gif (111 bytes) E K D kn 2
s.gif (111 bytes) kn 6
s.gif (111 bytes) kn 8 6 3 2
s.gif (111 bytes) 4
Vest
Nord
Øst
Syd
1 sp
pass
2 kl
pass
2 ru
pass
4 sp
pass
pass
pass      

 

Vest spiller ut kløver knekt som beholder stikket, og fortsetter med kløver 10. Hvordan planlegger du spillet?

3. Syd gir, Ingen i sonen.

  K 7 6
kn 4
K 7 6 3
D kn 8 6
 
kn 10 3
8 3
D 10 8 5 4
K 9 4
9 8 5 2
K D 9 7 5
kn
E 10 2
 

E D 4
E 10 6 2
E 9 2
7 5 3

 
Vest
Nord
Øst
Syd
1 kl
pass
1 ru
1 hj
1 NT
pass
2 NT
pass
3 NT
pass pass pass  

Vest spiller ut hjerter 8. Ville du vært spiller - i tro på at du skal greie kontrakten, eller motpart - i tro på bet? Begrunn ditt valg.

4. Syd gir, N-S i sonen.

s.gif (111 bytes) E D 5
s.gif (111 bytes) K
s.gif (111 bytes) D 6 5 4 3
s.gif (111 bytes) E D 6 3
   
s.gif (111 bytes) 10 7 4 2
s.gif (111 bytes) E D 4
s.gif (111 bytes) E K 4
s.gif (111 bytes) K 9 5


Du spiller 6 grand i syd, etter at motparten har passet under meldingsforløpet. Vest spiller ut kløver 2. Du stikker østs knekt med kongen og fortsetter med spar til damen, som beholder stikket. Hvordan spiller du videre?

 

5. Syd gir, Alle i sonen.

 

7 6 5 4  
D 10 9
E 7 5 2
E K
kn 2

K D 8 3
8 3 2 kn 6
K kn 3 D 9 4
kn 10 9 6 5 8 7 4 3
 

E 10 9  
E K 7 5 4
10 8 6
D 2

 

Vest spiller ut kløver knekt mot kontrakten 4 hjerter, spilt av syd. Kan du greie kontrakten med åpne kort?

 

 

LYKKE TIL!