litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 2-2003.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 5. juli 2003. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 4-2003 kommer ut. Det skjer 29. august. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.

D 3
E K kn 5 3
D 9 5
D kn 4
vest_ingen

kn 7 5 2
D 7 6 4 2
K 3
E 8


Vest
Nord
Øst
Syd
1 sp
x
pass
3 hj
pass
4 hj
pass
pass
pass

Vest spiller ut spar ess fulgt av kongen, øst følger med spar 10 og 4. Vest fortsetter med spar 9. Hvordan planlegger du spillet?