litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 3-2003 - Sommernøtter.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 30. august 2003. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 5-2003 kommer ut. Det skjer 22. oktober. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.


Oppgave 1

K 10 4
E 8 4 3
E 8 7 5
D 5
sone_syd/ingen

E D kn
K kn
K 6 2
E kn 10 9 8


Vest
Nord
Øst
Syd
1 kl
pass
1 ru
pass
2 NT
pass
6 NT
pass
pass
pass      

Vest spiller ut spar 9. Din spilleplan?


Sommernøtt 2

E 7 3
kn 9 5
10 8 6 5
K 4 3
sone_syd/ingen

K 8 6 4 2
E K 4
E
E kn 10 9


Vest
Nord
Øst
Syd
1 kl
pass
1 NT
pass
2 sp
pass
3 kl
pass
3 hj
x 3 sp pass 4 sp
pass pass pass

Du har sikkert dine meninger om meldingsforløpet, dem får vi ta i en annen sammenheng, men vi vil gjerne vite hvordan du fører kortene når vest spiller ut ruter dame?


Sommernøtt 3

E D 9
E 2
kn 4 3 2
E 10 5 4
syd/alle

7 6
D 10 8 7 6 3
K 6 5
K D

Du er som syd spillefører i kontrakten 4 hjerter. Vest spiller ut hjerter 4. Øst vinner første stikk med kongen og fortsetter med hjerter, vest følger farge. Hvordan planlegger du spillet?


Sommernøtt 4

6 5
K 10 7 6
D 7 4
D kn 3 2
øst/øst-vest

kn 9
E D kn 9 8
E 9 8
E 7 4


Vest
Nord
Øst
Syd
1 sp
2 hj
pass
3 hj
3 sp
4 hj
pass
pass
pass

Vest spiller ut spar 3. Øst vinner de to første stikkene med spar dame og konge, vest legger spar 7 i andre sparrunde. Øst fortsetter med en liten hjerter, og begge motspillerne følger to ganger trumf. Planlegg spillet.


Sommernøtt 5

D 10 9
E 10
E K D 3 2
K 5 4

nord/øst-vest

E 8 7 6
kn 3
7 4
E D kn 7 3

Som syd har du havnet i kontrakten 5 kløver. Motparten har bare meldt pass, og vest spiller ut hjerter 7. Hvordan planlegger du spillet?