litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 5-2003.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 10. januar 2004. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 1-2004 kommer ut. Det skjer 25. februar 2003. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.spar D kn 6 5 3 2
hjerter E K 5 2
ruter E K
kløver 7

spar 4
hjerter D 4 3
ruter kn 10 9 8 7
kløver E K kn 4


vest
nord
øst
syd
1 spar
pass
2 ruter
pass
2 hjerter
pass
2 nt
pass
3 spar
pass
3 nt
pass pass pass  

Vest spiller ut kløver 5, øst bidrar med damen. Hvordan planlegger du spillet?