litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 3-2004 - Sommernøtter

I Månedens nøtt forutsettes det normalt beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for Sommernøttene er 5. september 2004. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 5-2004 kommer ut. Det skjer 5. november. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.

Sommernøtt 1

spar K D kn 2
hjerter 4 3
ruter K 10 4
kløver kn 8 3 2
spar E 10 9 8 7
hjerter E 2
ruter D 9 3
kløver E D 4

Syd er spillefører i kontrakten 4 spar. Vest spilte ut kløver 10 som syd vant med damen. Tre runder trumf tok ut motpartens trumf. Hvordan planlegger du spillet videre?Sommernøtt 2

spar E 10
hjerter E D kn 9 8 4
ruter 2
kløver 9 8 6 3
spar D kn 5
hjerter -
ruter E K D 4 3
kløver E D 7 5 4

Syd er spillefører i kontrakten 3 grand. Vest spilte ut spar 2 til 10 og konge. Øst returnerte spar 3. Syd fortsatte med kløver 9 til knekt, dame og konge. Vest returnerte spar, hjerter 4 fra bordet, spar 7 fra øst. Hvordan bør syd spille videre?

 

Sommernøtt 3

spar E kn 4
hjerter 7 6 5
ruter E 8 2
kløver E D 6 4
spar 6
hjerter E K D 10 3
ruter K 6 5
kløver K kn 7 5

Syd er spillefører i kontrakten 6 kløver. Motparten har ikke blandet seg inn i meldingsforløpet. Vest spiller ut spar konge. Hvordan planlegger du spillet?

Sommernøtt 4

 

spar

K 7 6 4  
hjerter E K D 8
ruter 5
kløver E kn 8 4
       
       
       
       
 

spar

E kn 10 8 3  
hjerter 6 4
ruter D 7
kløver D 7 6 3

vest
nord
øst
syd
  1 kløver 3 ruter

3 spar

pass pass 5 ruter
pass pass pass
pass      

Vest spiller ut en liten ruter, øst stikker med kongen og fortsetter med hjerter 10. Hordan planlegger du spillet?

Sommernøtt 5

 

spar

E K6 3  
hjerter E K
ruter E 7 6 5 4 2
kløver K
spar 7 5

spar

kn 10 9 2
hjerter D kn 10 8 7 6 hjerter 4 2
ruter K 10 9 ruter D
kløver E kn kløver 7 6 5 4 3 2
 

spar

D 8 4  
hjerter 9 5 3
ruter kn 8 3
kløver D 10 9 8

Syd er spillefører i kontrakten 3 grand. Vest spiller ut hjerter dame. Greier du å spille hjem denne kontrakten?

 

 

LYKKE TIL MED

NØTTEKNEKKINGEN!