litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 6-2005 - Julenøtter

Innsendingsfristen for Julenøttene er 10. mars 2006. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn svaret ditt før BIN 2-06 kommer ut 8. mai. Der finner du løsninger og kommentarer til nøttene.

Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.
En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

Julenøtt 1

spar E 9 4 3
hjerter 6 3
ruter 8 2
kløver K D kn 5 4
spar 7 6
hjerter E K D kn 10 8 5
ruter K 9
kløver 8 7

vest
nord
øst
syd
     

1 spar pass 4 hjerter
pass pass pass  

Vest spiller ut spar konge. Hvordan planlegger du spillet?

Julenøtt 2

spar E K 7 6 2  
hjerter K D
ruter kn 5 4
kløver 5 4 2
  spar D 8
hjerter 8 7 5 3
ruter E K D 8 6
kløver 10 7

vest
nord
øst
syd
    pass

pass 1 spar pass
pass 4 hjerter pass pass
pass      

Makker i vest spiller ut ruter 10. Du får for dine tre ruterhonnører, og på den siste legger makker spar 3. Hvordan planlegger du det videre motspill?

Julenøtt 3

spar 9 7
hjerter E 10 7 6 3
ruter E K 10
kløver E kn 10
spar E 5 4 3
hjerter -
ruter D 9 6 4
kløver K 9 5 3 2

Vest spiller ut spar dame mot kontrakten 6 kløver. Motparten har bare meldt pass. Hvordan spiller du som syd?

Julenøtt 4

spar E 3
hjerter 9 8 6 4
ruter E D 9 8
kløver E kn 4
spar D kn 10 8 7 4
hjerter E 5
ruter -
kløver K D 9 6 5

vest
nord
øst
syd
1 spar pass

2 spar

pass 2 nt pass
pass pass pass

Vest spiller ut hjerter konge. Hvordan legger du opp spilleføringen?

Julenøtt 5

spar E kn 5
hjerter 7 2
ruter 8 7 5 2
kløver K kn 6 4
spar 9 7 4 2
hjerter E kn 8
ruter E K D
kløver D 10 7

vest
nord
øst
syd
     

pass pass pass
pass      

Vest spiller ut hjerter konge; hjerter 2, hjerter 9 og hjerter 8. Vest skifter til spar 8, som går til liten i bordet og tieren hos øst. Han fortsetter med hjerter 4. Hvordan takler du dette som syd?

 

 

Jeg ønsker alle spaltens
innsendere og lesere
en god jul og et godt nyttår!