litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 2-2006.

I Månedens Nøtt forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 10. august 2006. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 4-2006 kommer ut 25. september, for der kommer løsning og kommentar


Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar
kn
hjerter 10 9 4
ruter K D kn 3
kløver E K 10 6 2
spar K D 10 2
hjerter K D 8 7 6 5
ruter E
kløver 9 5

vest
nord
øst
syd
 

pass pass
pass pass
pass pass pass  

Vest spiller ut spar 9. Øst stikker med esset og fortsetter i spar, vest legger spar 3. Hvordan planlegger du spillet?