litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 3-2006 - Sommernøtter

I Månedens nøtt forutsettes det normalt beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for Sommernøttene er 30. september 2006. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 5-2006 kommer ut. Det skjer 14. november. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

Sommernøtt 1

spar 10 9 8 4
hjerter K kn 2
ruter D 9 3
kløver 4 3 2
spar E K D kn 6 3 2
hjerter E 5 3
ruter -
kløver K 6 5

vest
nord
øst
syd
  pass pass

pass pass pass  

Vest spiller ut ruter konge. Din spilleplan?


Sommernøtt 2

spar K 4 3 2
hjerter K kn 4 3
ruter D 5 2
kløver 8 6
spar E D kn 10 8 5
hjerter E 5 2
ruter E 10 3
kløver 2

vest
nord
øst
syd
     

pass pass
pass pass pass  

Vest spiller ut spar 9. Din spilleplan?


Sommernøtt 3

spar E K kn 6
hjerter 5 4
ruter 6 4 3
kløver 8 4 3 2
spar 8 7
hjerter E K D
ruter E K D kn
kløver E K 6 5

vest
nord
øst
syd
pass pass

pass pass pass
pass      

Vest spiller ut kløver dame som syd stikker med esset. På kløver konge legger øst en liten spar. Syd tar to runder ruter, øst og vest følger farge. Så spilles tre runder hjerter, øst følger på de to første og saker en ruter på den tredje, en kløver legges fra bordet. Hvordan spiller du for å sikre kontrakten?

Sommernøtt 4

 

spar

D 9  
hjerter kn 10 9 8 3 2
ruter 7 3
kløver E K 4
spar K 7 5 3 2 spar kn 10 6 4
hjerter K 5 hjerter D 6 4
ruter K D 8 ruter kn 10 9 4
kløver 10 9 8 kløver 6 3
 

spar

E 8  
hjerter E 7
ruter E 6 5 2
kløver D kn 7 5 2

vest
nord
øst
syd
     

pass pass
pass pass pass  

Du skal prøve deg både som spillefører og motspiller. Vest spiller ut ruter konge. Kan syd vinne kontrakten? Gjør rede for spill og motspill.

Sommernøtt 5

 

spar

K 6  
hjerter K 6 5 3 2
ruter K 9
kløver 7 6 4 3
spar 7 4 3 2

spar

E 10 5
hjerter kn 9 hjerter 10 7 4
ruter E kn 10 2 ruter D 5 3
kløver K 9 8 kløver D kn 5 2
 

spar

D kn 9 8  
hjerter E D 8
ruter 8 7 6 4
kløver E 10

Igjen har du fått oppgitt alle kortene og skal prøve deg både som spillefører og motspiller. Kontrakten er 3 grand i syd. Kan han vinne den? Gjør rede for spill og motspill.

 

 

LYKKE TIL MED

NØTTEKNEKKINGEN!