litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 5-2006.

I Månedens Nøtt forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 20. januar 2007. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 1-2007 kommer ut 20. mars, for der kommer løsning og kommentar
.

Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar
K D 7 5 4
hjerter E 6
ruter K 6 5 3
kløver 7 5
spar 6
hjerter 8 3
ruter E D kn 10 9
kløver E K kn 6 4

vest
nord
øst
syd
     

pass pass
pass pass
pass pass pass
pass      

Vest spiller ut hjerter dame. Din spilleplan?