litenbin.jpg (5551 bytes)
Nøtteknask
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt 1-2007.

I Nøtteknask forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 31. mai. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 3-2007 kommer ut 25. august, for der kommer løsning og kommentar


Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar
K 8 7 3
hjerter 8 2
ruter 9 6 3
kløver E 8 7 4
spar E D 10 6 4
hjerter D 6
ruter E D 7 4 2
kløver D

vest
nord
øst
syd
pass

pass
pass pass pass  

Vest innkasserer ess-konge i hjerter og fortsetter med spar 5. Du stikker med damen og tar også for spar ess, alle følger farge. Hvordan legger du an spillet?