litenbin.jpg (5551 bytes)
Nøtteknask
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt 2-2007.

I Nøtteknask forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 10. august. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 4-2007 kommer ut 20. september, for der kommer løsning og kommentar


Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar
K D 8 7 6
hjerter K 10 6 5
ruter kn 7 3
kløver 5
spar E kn 10 4 2
hjerter E 9
ruter E 9 5
kløver E 7 6

Du har havnet i 6 spar i syd etter at vest meldte inn 2 kløver over din sparåpning. Vest spiller ut kløver konge til esset ditt. Du tar for spar knekt, og vest legger en kløver. Hvordan fortsetter du?