UKENS SPILL

INNSPILL ER ALLTID MORO!

Enda et spill fra Olrud Mixen. Dette spillet er også fra Christoffer Abel Arntzen. Arntzen og makker spilte mot Geir H. og Åse L. i mixen da denne given oppstod

Q 9 5
J 6 3
8 7 5 4 2
A 5
Nord - Syd

A J 7
A 7 2
A K 10
K D 6 3

Etter meldingsforløpet 2nt-3nt-pr skulle vest (Geir) spille ut. Han startet med hjerter 10. Hvordan ville du spilt kontrakten?

Arntzen dukket utspillet, og dukket fortsettelsen som gikk til D hos Øst. Øst fortsatte med hjerter K og syd var inne på hjerter E. På ess konge i ruter var vest blakk andre gangen og kastet den 13. hjerteren, etter en lang tenkepause. Arntzen hadde full kontroll over spillet og spilte kløver til esset, fulgt av en spar til knekten som sto. K D i kløver ble tatt før han fridde han seg med ruter 10 i denne posisjonen.

Q 9
-
8 7
-
Nord - Syd
K 6
-
D J
-

A 7
-
10
6

 

Øst kunne ta et ruterstikk til, men så måtte hun spille spar opp i den kombinerte saksen.. Fint spilt av Arntzen!

Trond